Kursen satt mot Northern Coasts

Fartygen har nu börjat förflyttningen mot Finland och den stora övningen Northern Coasts. Under två veckor ska de nio svenska fartygen öva krishantering i en fiktiv oroshärd, tillsammans med andra fartyg från 15 nationer. Minröjningsfartyget HMS Vinga från Tredje sjöstridsflottiljen är ett av dem.

Carin Meldgaard är fartygschef på minröjningsfartyget HMS Vinga. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Färden mot Finland och Åbo börjar i Karlskrona skärgård. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Northern Coasts blir Herman Fagerströms första stora övning. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

För ett år sedan stod Sverige som värd för Northern Coasts. I år är det Finlands tur. Fler än 3000 soldater och sjömän från 15 nationer ska under två veckors tid öva tillsammans. Sverige deltar med nio fartyg, korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt. På HMS Vinga, ett av minröjningsfartygen är Carin Meldgaard fartygschef. Hon har varit chef på Vinga sedan före sommaren men har en lång bakgrund i olika tjänster på fartygstypen.

Två delar

Hon berättar att övningen är tvådelad där första veckans aktiviteter redan är väl kända för fartygsledning och besättning, medan andra veckan är okänd.

- Det är då vi ska tillämpa det vi samövade den första veckan och det innebär att det kommer olika ”inspel” från övningsledningen. Det brukar innebära mer beslutsfattande och det är roligt.

Ända fram till losskastning är det saker som behöver fixas.Idag väntar man på några reservdelar blir något försenad. Fartygschefen, Carin Meldgaard, tar det hela med ro.

- Tre stora övningar utan någon heltäckande översyn är egentligen hela förklaringen; besättningen är ju självläkande så att säga, oftast räcker det med den avtalsenliga vilan mellan övningarna, men fartyget och utrustningen behöver service och översyn.

Första gången

För Carin är det första stora internationella övningen som fartygschef. Ombord finns dock några sjömän som gör sin allra första övning. Herman Fagerström är systemtekniker ombord och jobbar med att de olika tekniska systemen ombord ska fungera.

- Det ska bli spännande att öva, men man har ju hört en hel del från mina kollegor och officerarna, så jag känner mig förberedd.

Första delen av övningen är en helg i Åbo där alla deltagarna träffas och löser de sista problemen före själva sjödelen. Övningen avslutas den 11 september då fartygen går tillbaka till sina hemmahamnar.