Vapenstilleståndsavtal fyllde 61

Den 27 juli högtidlighölls minnet av det militära vapenstilleståndsavtalet i Panmunjom. De svenska och schweiziska officerarna i NNSC, Neutral Nations Supervisory Commision, var tillsammans med United Nations Command värd för minneshögtiden.

Chefen för United Nations Command, General Curtis Scaparrotti högtidlighöll 61 års minne av det militära vapenstilleståndsavtalet i Panmunjom. Foto: Kaela Suarez/UNC
Från vänster: general Park UNC, Seon Woo ordförande i parlamentets försvarskommite, general Curtis Scaparrotti, chef UNC, generalmajor Berndt Grundevik, Sverige och generalmajor Urs Gerber, Schweiz. Foto: Kaela Suarez/UNC

Den 27 juli 1953 klockan 10:00 skrevs det militära vapenstilleståndsavtalet under med syfte att avbryta striderna genom att separera förbanden vid den 38:e breddgraden. Tanken var att avtalet skulle vara grunden för fortsatta förhandlingar och senare kunna ersättas av ett fredsavtal reglerat mellan ländernas regeringar. Nu finns enbart detta mycket gamla vapenstilleståndsavtal och per definition är Nord- och Sydkorea fortfarande i krig med varandra.

Sverige deltog med ett fältsjukhus som var på plats tre månader efter krigsutbrottet den 25 juni 1950. Efter vapenstilleståndsavtalet fortsatte sjukhuset att fungera som svenskt bistånd till 1957.

Sverige har sedan vapenstilleståndsavtalet den 27 juli 1953 haft militär personal i Panmunjom för att fullfölja specifika övervakningsuppgifter i avtalet. År 2010 tillkom nio stycken utökade operativa uppgifter efter konsultationer mellan UNC, Sverige och Schweiz. Dessa innebär i stort att NNSC och United Nations Armistice Commissions är ute i den demilitariserade zonen för att inspektera alla frontförband och de mycket känsliga artilleriövningarna vid ögruppen Yp-do väster om Seoul. Dessutom observeras alla andra stora övningar och även när amerikanska förband roterar in personal och materiel till landet.

NNSC och Sverige är en viktig säkerhetspolitisk aktör i och med att man som oberoende kommission observerar övningar och kontrollerar att verksamheten i den demilitariserade zonen efterlever andemeningen i stilleståndavtalet.

NNSC har genom formell rapportering till chefen för UNC och i slutänden FN:s säkerhetsråd haft del i processen att ta fram ett nytt avtal som sedan 17 juli 2014 reglerar vilka vapen och anläggningar som tillåts inom den demilitariserade zonen.