Insatsen i Sydkorea byter personal

Efter ett års tjänstgöring vid insatsen Sydkorea roterar överstelöjtnant Jan Eldeblad och major Per Ljungner hem och ersätts av överstelöjtnant Patrick Karlsson och major Peter Forsberg. Samtidigt ändras systemet med personalbyten för att se till att det alltid finns erfaren personal i delegationen.

Officerare uppställda på var sin sida om en klockstapel i trä.
De avgående officerarna ur delegationen hitom klockan rings ut inför sin avresa från Koreahalvön och de nya delegaterna rings in vid klockstapeln. Foto: Försvarsmakten.
Uniformerad person går mot kameran över en betonggång omgiven av tallar.
Generalmajor Berndt Grundevik som är chef över den svenska delegationen vid NNSC gör marschanträde för att genomföra överlämningsceremoni, även kallad "Bell Hill Ceremony" för de nyanlända och avgående delegationsmedlemmarna. Foto: Försvarsmakten

De nya medarbetarna är uttagna tillsammans med nuvarande delegation och kommer att tjänstgöra under två år och övertar nämnda befattningar. Detta nya rotationssystem säkerställer att det alltid finns erfaren personal över tiden då halva delegationen roterar per år. 

Jan Eldeblads huvudsakliga uppgift har varit operationsofficer vid delegationen och ansvarat för NNSC:s inspektioner av den demilitariserade zonen. Per Ljungner har främst ansvarat för delegationens administrativa funktioner och den rutinmässiga samverkan med bland andra Förenta Nationernas ledning i Korea, United Nations Command.

Sedan det militära fredsavtalet skrevs under den 27 juli 1953 har Sverige deltagit tillsammans med Schweiz, Polen och tidigare Tjeckoslovakien i uppgiften att övervaka implementeringen av avtalet. Det är nu 950 svenska officerare som har bidragit till denna insats genom åren.