Examination på kursen Combat Life Saver

Blödning, lungkollaps och ofri luftväg är de tre största dödsorsakerna i stridsmiljö som faktiskt går att påverka. Den har nyligen varit examination för eleverna på kursen Combat Life Saver, där stridssjukvårdarna har fått utbildning ibland annat hur de ska göra det första omhändertagandet av skadade i strid.

Kursen Combat Life Saver (CLS) Foto: Försvarsmakten
Kursen Combat Life Saver (CLS) Foto: Försvarsmakten
Kursen Combat Life Saver (CLS) Foto: Försvarsmakten

Kursen Combat Life Saver är totalt fem veckor lång. På kursen utbildas stridssjukvårdare vars uppgift är att göra ett första omhändertagande av en stridsskadad efter att kamrathjälp genomförts. Stridssjukvårdaren lär sig främst att ta hand om blödning, ventilpneumothorax(lungkollaps) och ofri luftväg som alltså är de tre största dödsorsakerna som vi faktiskt kan påverka i stridsmiljön.

– Forskning visar att om man kan åtgärda dessa tre skadetyperna kan många liv räddas. Därför har man lagt tyngdpunkten på detta under utbildningen, säger löjtnant Daniel Ehriksson som varit kurschef.

Ämnen som preventiv medicin, mental hälsa i stridsmiljö och egenvård är också en del i kursen. Egenvård är ett ämne som lagts till efter att man upptäckt att soldaterna gärna frågar om råd hos sin stridssjukvårdare. Det kan vara allt från att tejpa fötter för att inte få skavsår, till att linda en stukad fot, till att ta hand om lättare nageltrång.

Kursen är ett samarbete mellan olika förband inom Försvarsmakten och eleverna kommer från Skaraborgs regemente, Livgardet, Göta ingenjörsregemente, Trängregementet och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Detta ger både instruktörer och elever möjlighet att byta erfarenheter och knyta nya kontakter, vilket ses som positivt från många håll.

På slutövningen för kursen testades stridssjukvårdarna i sina kunskaper under hård fysisk och psykisk press. Kursen avslutades med teoretiska och praktiska examinationer.