Säkrare havsområden i Lettland

Medan stora delar av marinen håller på med övningen Swefinex 14 utanför svenska Ostkusten, befinner sig fyra svenska fartyg, nämligen HMS Trossö, Sturkö, Ulvön och Vinga i Irbensundet utanför den Lettiska kusten och röjer minor från de båda världskrigen. Tillsammans med fartyg från 13 andra nationer utgör man övningen Open Spirit 2014.

HMS Ulvön är ett av fyra svenska fartyg som just nu röjer minor utanför Lettiska kusten. Foto: 3.helikopterskvadronen/Försvarsmakten
Staben som leder den nordiska fartygsstyrkan är sammansatt av officerare från Sverige, Norge och Finland. Foto: Andreas Stenström/Försvarsmakten

 De svenska enheterna tillsammans med KNM Hinnöy utgör den nordiska styrkan, en av tre minröjningsstyrkor som deltar under Lettisk ledning i övningen Open Spirit.  Under de båda världskrigen ansågs Irbensundet vara av högt strategiskt värde. Det uppskattas att 12.000 minor fälldes i sundet och i det 32 gånger 22 kilometer stora området, som den nordiska styrkan minröjer, beräknas 7 000 av dessa vara fällda. Av dessa 7000 minor antas 20 procent ligga kvar på sundets botten och utgör än idag en risk för fiskeri och sjöfart.

Styrkan leds av kommendörkaptenen Jonas Ottosson med stöd av sin finsk-norsk-svenska stab där arbetsspråket är engelska och arbetssättet är framtaget som ett resultat av Nordefco-samarbetet och bygger på Nato-dokument.

- Det har gått mycket bra,  efter en veckas letande har den nordiska styrkan funnit 51 minor och en tysk torped från andra världskriget. Det, tillsammans med de två övriga styrkornas 21 funna minor, gör att det lettiska territorialvattnet är betydligt säkrare, säger Jonas Ottosson.

Internationellt arbete för säkerhet

Vid förra minröjningen i Lettland hittades 45 minor och en torped. Det resultatet är alltså överträffat. Förutom att skapa säkrare vatten, ger övningen andra vinster. De svenska och norska besättningsmedlemmarna besöker varandras fartyg under pågående minröjning och kan på så sätt bredda sina kunskaper.

Open Spirit håller på till den 22 maj och totalt deltar 26 fartyg och fem röjdykargrupper från 13 nationer. Sverige har, tillsammans med andra nationer, röjt minor i de baltiska staterna i nästan 20 år. Totalt beräknas mer än 170 000 minor fällts i Östersjön och Västerhavet under de båda världskrigen.