Precis som vanligt - fast med övat hot

Under Flygvapenövning 2014, FVÖ 14, har Transport- och specialflygenheten från F 7 i Såtenäs ansvarat för bland annat materiel- och personaltransporter för att försörja de ingående förbanden i övningen. Som namnet antyder har de även ansvarat för specialflyget ASC 890 – den flygande stridsledningscentralen.

20140518.I Flygvapenövning 2014 övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet – dvs försvaret av Sverige. Övningen genomförs i södra Sverige mellan 16 och 20 maj dygnet runt. I övningen deltar närmare 3 300 personer. Deltagande förband: Högkvarteret (flygtaktiska staben), Skaraborgs flygflottilj F 7, Blekinge flygflottilj F 17, Norrbottens flygflottilj F 21, Helikopterflottiljen, Luftstridsskolan, Luftvärnsregementet, Ledningsregementet (METOCC och TKSE), Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS (1.Tekbat) och Hemvärnet. Dessutom medverkar specialflyg från Saab. Under perioden pågår den bilaterala (Sverige och Finland) marina övningen Swefinex 14. Flygvapenövning 2014 är en försvarsmaktsgemensam övning med marinen där Högkvarteret (marintaktiska staben), Första ubåtsflottiljen, tredje stjöstridsflottiljen, fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan medverkar.
20140518.I Flygvapenövning 2014 övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet – dvs försvaret av Sverige. Övningen genomförs i södra Sverige mellan 16 och 20 maj dygnet runt. I övningen deltar närmare 3 300 personer. Deltagande förband: Högkvarteret (flygtaktiska staben), Skaraborgs flygflottilj F 7, Blekinge flygflottilj F 17, Norrbottens flygflottilj F 21, Helikopterflottiljen, Luftstridsskolan, Luftvärnsregementet, Ledningsregementet (METOCC och TKSE), Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS (1.Tekbat) och Hemvärnet. Dessutom medverkar specialflyg från Saab. Under perioden pågår den bilaterala (Sverige och Finland) marina övningen Swefinex 14. Flygvapenövning 2014 är en försvarsmaktsgemensam övning med marinen där Högkvarteret (marintaktiska staben), Första ubåtsflottiljen, tredje stjöstridsflottiljen, fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan medverkar.
Soldaterna Malin Thunberg och Soren Ayoub nätar lasten på paletten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
20140518.I Flygvapenövning 2014 övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet – dvs försvaret av Sverige. Övningen genomförs i södra Sverige mellan 16 och 20 maj dygnet runt. I övningen deltar närmare 3 300 personer. Deltagande förband: Högkvarteret (flygtaktiska staben), Skaraborgs flygflottilj F 7, Blekinge flygflottilj F 17, Norrbottens flygflottilj F 21, Helikopterflottiljen, Luftstridsskolan, Luftvärnsregementet, Ledningsregementet (METOCC och TKSE), Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS (1.Tekbat) och Hemvärnet. Dessutom medverkar specialflyg från Saab. Under perioden pågår den bilaterala (Sverige och Finland) marina övningen Swefinex 14. Flygvapenövning 2014 är en försvarsmaktsgemensam övning med marinen där Högkvarteret (marintaktiska staben), Första ubåtsflottiljen, tredje stjöstridsflottiljen, fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan medverkar.
Bra samspel mellan terminalplutonen och lastmästarna i ögonblicket när paletten ska ombord i Tp 84 Hercules. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
20140518.I Flygvapenövning 2014 övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet – dvs försvaret av Sverige. Övningen genomförs i södra Sverige mellan 16 och 20 maj dygnet runt. I övningen deltar närmare 3 300 personer. Deltagande förband: Högkvarteret (flygtaktiska staben), Skaraborgs flygflottilj F 7, Blekinge flygflottilj F 17, Norrbottens flygflottilj F 21, Helikopterflottiljen, Luftstridsskolan, Luftvärnsregementet, Ledningsregementet (METOCC och TKSE), Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS (1.Tekbat) och Hemvärnet. Dessutom medverkar specialflyg från Saab. Under perioden pågår den bilaterala (Sverige och Finland) marina övningen Swefinex 14. Flygvapenövning 2014 är en försvarsmaktsgemensam övning med marinen där Högkvarteret (marintaktiska staben), Första ubåtsflottiljen, tredje stjöstridsflottiljen, fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan medverkar.
Soldaterna Soren Ayoub, Russell Nuruzzaman och Malin Thunberg är klara med ramp- och godshanteringen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
20140518.I Flygvapenövning 2014 övar luftstridskrafterna (flygvapnet och luftvärnet) förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet – dvs försvaret av Sverige. Övningen genomförs i södra Sverige mellan 16 och 20 maj dygnet runt. I övningen deltar närmare 3 300 personer. Deltagande förband: Högkvarteret (flygtaktiska staben), Skaraborgs flygflottilj F 7, Blekinge flygflottilj F 17, Norrbottens flygflottilj F 21, Helikopterflottiljen, Luftstridsskolan, Luftvärnsregementet, Ledningsregementet (METOCC och TKSE), Försvarsmaktens logistik, Försvarsmaktens telenät- och markteleförband FMTM, Försvarsmaktens tekniska skola FMTS (1.Tekbat) och Hemvärnet. Dessutom medverkar specialflyg från Saab. Under perioden pågår den bilaterala (Sverige och Finland) marina övningen Swefinex 14. Flygvapenövning 2014 är en försvarsmaktsgemensam övning med marinen där Högkvarteret (marintaktiska staben), Första ubåtsflottiljen, tredje stjöstridsflottiljen, fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen och Sjöstridsskolan medverkar.
Transportflygplanet lämnar Såtenäs för att leverera materiel till annan bas. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Redan innan övningen startade har Transport- och specialflygenheten, TFSE, genomfört uppdrag. För FVÖ14 innebar det att personal- och materieltransport genomfördes dagen innan övningen började.

För att få ett så bra övningsutbyte som möjligt flyttade staben till en tillfällig lokal på flottiljen.

− Vi leder vår verksamhet från denna tillfälliga plats. Eftersom vi bedriver ordinarie verksamhet parallellt med övningen så är det viktigt att verksamheterna är separerade, säger stabschef Peter Söderberg.

De order som kommer från högre chef, bereder staben och omsätter i genomförande av uppdrag till verkansdelarna. I övningen befinner sig Sverige i krig. Händelseutvecklingen i övningsscenariot följs noga och omhändertas i planeringen av transportuppdraget som genomförs av rätt modifierade Tp 84 Hercules med både ballistiskt skydd och motmedel.

Besättningen i Tp 84 har erfarenhet av hotbild efter flera år i internationella insatser. Nu i övningen ser den annorlunda ut och ger en möjlighet att träna taktiskt mot ett högteknologiskt hot.

Med ASC 890 som sensorbärare förmedlas lägesbilden i luften inom de egna styrkorna.

− I flygvapenövningen får vi träna med Stril vilket vi inte gör normalt. Dessutom samverkar vi i större förband, berättar befälhavaren.

Transporterna är viktiga att de kan genomföras för att spelet i övningen ska utvecklas. I övningen spelas att bland annat försörjningen av vapen till de ingående förbanden på baserna ska levereras vid rätt tidpunkt.

Flygterminalplutonen lastar och lossar

Ramp- och godshanteringen av den materiel som ska transporteras mellan baserna ansvarar 254:e och 255:e flygterminalpluton från F 21 för och under övningen är de underställda TFSE. De packar på paletter och nätar in lasten för att säkra den, för att den ska klara en belastning på 8G framåt. När det är klart ska paletten vägas så att lastmästaren i Tp 84 får den informationen. 

− All träning är bra och mängden utvecklar samarbetet. Det är en bra chans att få utbyta våra erfarenheter och förmedla hur vi vill ha det, säger lastmästare Per Johannesson.

Den grupp ur terminalplutonen som under FVÖ 14 övas består av både officerare, heltids- och deltidsanställda soldater. Flygvapenövningen är tillika slutövning för soldaterna som avlutade sin grundläggande militära utbildning i november förra året. Därefter har de haft en fortsatt utbildning i sex månader. Allt de lärt sig under denna period ska nu prövas.

− Jag bytte inriktning i utbildningssyfte. Utbildningen har varit bra och ger civila meriter, säger Soren Ayoub, deltidsanställd soldat vid plutonen.

Russell Nuruzzaman som även han är tidvis anställd soldat i terminalplutonen förklarar att just logistiken och försörjningen gör att deras arbete är variationsrikt.
− Ena dagen kan vi ligga på skjutbanan och öva strid för att nästa dag, som nu, trycka in något i en Tp 84, säger han.

För TFSE avslutas övningen med materiel- och personaltransporter av de för tillfälligt baserade förband på Såtenäs till ordinarie hemmabas.

Med andra ord så har besättningen i Tp 84 Hercules genomfört samma sak i övningen som de alltid gör, fast med en övad hotbild.