Över 50 nyanställda på P 4

De flesta nyanställda kommer från den nyligen avslutade grundläggande militära utbildningen, GMU, som genomförts på regementet. Nu genomför de fortsatt soldatutbildning, FSU, som är nästa steg mot att tjänstgöra som deltidssoldater. En stor andel av de som genomförde GMU har alltså fått anställning och har siktet inställt på att bli deltidssoldater.
– Det var bara två från min GMU- pluton som inte har fortsatt, säger Simon Andersson som är en av de nyanställda.

Anställningen påbörjas med en fortsatt soldatutbildning där soldaterna fördjupar de kunskaper de tillgodogjort sig under GMU Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Simon Andersson från Floda ska bli pionjärsoldat och ser fram emot deltidstjänstgöringen Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Efter varje övning går man igenom vad som gått bra och vad som behöver utvecklas Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Under skjutveckan övas bland annat korridor med handgranatförfarande Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

På Kråks skjutfält utanför Karlsborg är det hög aktivitet. De nyanställda soldaterna genomför en skjutvecka som en del av fortsatt soldatutbildning, FSU. Veckan syftar framförallt till att de ska lära sig att verka som soldater i en grupp, ta stridsställning och kunna strida i stridsställning.

Skillnaden med FSU mot när soldaterna genomförde GMU är att de nu är anställda av regementet.
– Vi ska fortfarande se okej ut, klä oss rätt och logementen ska vara städade osv, men befälen kollar oss inte hela tiden. Det som tidigare var befälens ansvar, är nu vårt ansvar, säger Mikael Öhrmer, 24, från Järfälla som efter FSU kommer att utbildas inom tungtransport.

– Nu ser man också helheten i varje sak vi gör, i GMU gjorde vi många saker men visste inte alltid rollen i den stora bilden, nu ser vi mer hur och varför vi gör det vi gör, säger Simon Andersson, 21 år.

Deltidstjänstgöring
Efter FSU kommer befattningsutbildningen ta över, där de flesta i den här omgången kommer att gå mot att bli tungtransportsoldater. Alla kommer vara deltidsanställda. En tjänstgöringsplan upprättas då för varje soldat som talar om när denne kommer att vara i aktiv tjänst. Det handlar oftast om 10-20 dagar om året. Förutom jobbet i sig kommer tjänstgöringen innebära att återse kamraterna från utbildningstiden.

Det kommer att vara en rolig grej att ha vid sidan om det vanliga jobbet, säger Simon. Och att vi har växt så otroligt mycket under den här tiden kommer vi alltid ha med oss.

Mikael påpekar också att det finns fördelar med att ha en deltidstjänst som soldat, till exempel om man börjar studera. Efter befattningsutbildningen kommer han att jobba som säljare när han inte är i aktiv tjänst som soldat för P 4, ett jobb han just nu är tjänstledig från för att fullgöra sin utbildning.

Bra genomförd GMU
Att den grundläggande utbildningen var bra och att det finns en god gemenskap i plutonen tror Simon och Mikael kan vara bidragande orsaker till att intresset för fortsatt engagemang är stort. Detta är något som även Ulf Brandt kompanichef under GMU instämmer i.
– Min uppfattning är att vi tillsammans lyckades visa våra rekryter att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsplats genom att ge dem en utbildning som var rolig, kvalitativ och ett genom proffsigt bemötande av deras framtida kollegor. Den goda stämningen och andan på kompaniet var något man ville ha mer av helt enkelt.