Ny övning inom ammunitions- och minröjning sätter förmågan på prov

SWEDEC EOD Exercise startar idag.

För första gången genomför Swedec en renodlad övning av större slag inom ammunitions- och minröjning under kommande dagar. Övningen avses bli årligen återkommande där även andra nationella myndigheter och organisationer på sikt skall erbjudas att delta.

Alla grupper har fått sina första ordrar och övningen är igång. Foto: Sandra Ekman, Försvarsmakten
Major Mikael Engdahl sitter i övningsledningen och startade dagen med att ge information om rådande läge. Foto: Sandra Ekman, Försvarsmakten

I underlaget som de övade fått i sin hand står att läsa att det är en ökad terrorverksamhet i Smålandsregionen. Främmande makt har infiltrerat lokala, radikala organisationer. Försvarsmakten stödjer samhället med att omhänderta oexploderad ammunition och improviserade sprängladdningar. Under hela övningen, som är indelad i ett stort antal moment, får de övade underrättelser som förstärker det påhittade scenariot. 

− I SWEDEC EOD Exercise 2014 (SEE 2014) övar vi troliga scenarion i ett nationellt försvarsperspektiv både vad det gäller konventionell ammunition och improviserade bomber. Det kommer övas på moment som liknar inträffade händelser i Europa säger major Mikael Engdahl, ställföreträdande utbildningschef vid Swedec.

Momenten under övningen fokuserar mot EOD-enheter (Explosive Ordnance Disposal) och de specifika arbetsmoment de utför, men även sök, ledning, rapportering och exploatering kommer att övas.