Marinens mångsysslare får ny roll

HMS Carlskrona är ett mångsidigt fartyg. Hon har genom åren fungerat som minfartyg -med uppdrag att i orostider fälla minor runt Sveriges kust, långresefartyg –där flottans kadetter utbildats i sjömanskap och navigation och patrullfartyg utanför Somalias kust. Under en av operationerna utanför Somalia fungerade hon också som ledningsfartyg för styrkehögkvarteret. Nu kan hon tillsammans med sin besättning lägga ytterligare en titel till meritlistan, nämligen förmågan att förse andra fartyg med bränsle.

Med olikfärgade skyltar signalerar man mellan fartygen, det går snabbt och med liten risk för missförstånd. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygen manövrerar nära varandra och det gäller att vara noggrann och uppmärksam. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Bunkerslangen läggs ut från HMS Carlskrona. Den tas sedan ombord på det bunkrade fartyget. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
Bunkring till sjöss kräver gott sjömanskap. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Stockholm var första kunden.
HMS Stockholm var första kunden. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten

Utrustningen för att kunna föra över bränsle till andra fartyg till sjöss, är alldeles ny ombord. Faktum är att det var under Swefinex 14 som de första dropparna diesel fördes över till första kunden -korvetten HMS Stockholm.

- Under våren har vi utbildat oss på anläggningen, först till kaj och sedan till sjöss. Vi har kopplat upp oss till andra fartyg tidigare och övat, men idag var första gången vi förde över bränsle, säger Dick Nilsson som är maskintjänstchef ombord.

Sparar tid och ger mer tid till sjöss

Stridsfartygen sparar mycket tid och bränsle genom att slippa gå in till kaj när det är dags för påfyllning. Den militära benämningen är RAS, Replenishment At Sea och kräver noggrannhet och sjömanskap. Två fartyg som manövrerar nära varandra kan innebära faror för personalen om något går fel, trots noggranna säkerhetsregler. Den variant som används i svenska marinen heter RAS Astern, vilket innebär att det bunkrande fartyget kör akter om Carlskrona när hon får påfyllning.

Fartygen för över en lina mellan varandra. Därefter läggs bunkerslangen ut och kopplas in i förskeppet på det andra fartyget. Mellan fartygen kommunicerar man med färgade skyltar, där olika färger och rörelser betyder olika saker, metoden går snabbt och minimerar risken för missförstånd. Hela tiden kontrolleras trycket och hur mycket som förts över. Skulle något gå snett avbryts överföringen omedelbart.

Inom loppet av några timmar bunkrar tre korvetter och det mesta går enligt plan. Många fler tillfällen kommer att finnas att stödja stridsfartygen innan Swefinex är slut.