Luftvärnet håller ostkusten

Luftvärnet är nu grupperat längs ostkusten och är fullt engagerat i att försvara Sverige mot Xland, under Flygvapenövning 2014. Det svenska luftförsvaret vässar sin förmåga, genom att öva samverkan mellan flygvapnet och luftvärnet.

Fordonsmarschen, från Halmstad på västkusten till småländska ostkusten, gick bra och bataljonen fick beröm av trafiksäkerhetschefen. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten
Media visade stort intresse för luftförsvaret under pressträffen på fredagen. Här intervjuas överstelöjtnant Fredrik Zetterberg av SvT Smålandsnytt. Foto: Isabelle Himmelstrand/Försvarsmakten

Befolkningen i Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn, liksom de som bor på norra Öland har knappast kunnat missa att Försvarsmakten övar på ostkusten. Ett stort antal gröna fordon har i slutet av veckan rullat längs kustvägen, somliga även över Ölandsbron, och nu är luftvärnsbataljonen grupperad på ett antal platser i området.

Marschen genom landet gick bra och kompanierna fick beröm för att ha gjort alla åtgärder på rätt sätt. Inga olyckor eller klagomål från civil trafik har rapporterats.

– Vi visar nu att vi kan lösa våra uppgifter. Vi har inom ett dygn packat, förflyttat oss från västkusten till ostkusten och är nu beredda att agera på en ny plats, förklarar chefen för 61:a luftvärnsbataljonen, Fredrik Zetterberg.

Under fredagen gick även flygvapnet in i övningen. Därmed är Sveriges samlade luftförsvar nu insatt på rikets östra sida för att försvara landet. I spelscenariot har ett antal sabotage drabbat oss, broar är sprängda och ett anfall mot Gotland har medfört att fienden, ”X-land”, nu sitter på Visby flygplats.

En viktig del i övningen är att samordna de två delarna i luftförsvaret; flygvapnet och luftvärnet. Därför finns representanter ur luftvärnet i såväl central övningsledning som på högsta ledningsnivå, i den flygtaktiska staben, och därför medverkar en luftvärnsbataljon med alla sina ingående system i Flygvapenövning 2014.