Hemvärnet försvarar flygbasen

En av de viktigaste uppgifterna för 36:e hemvärnsbataljonen är att försvara flygbas Ronneby. Bataljonen ingår därmed som en självklar del i årets flygvapenövning.

Bärgningsgruppen fick kämpa för att få loss lastbilen. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

För Hemvärnet började övningen redan i måndags då befäl tillhörande bataljonen ryckte in för att förbereda deras krigsförbandsövning. I torsdags gick hemvärnslarm och alla soldater ryckte in. Därmed kunde bataljonen påbörja sin huvuduppgift att bevaka, skydda och försvara F 17.

I och med att hemvärnet har denna uppgift så kan flygbasbataljonen lösa sin huvuduppgift, att betjäna flygplan. Det i sig betyder att 172:a stridsflygdivisionen kan komma i luften och lösa sin uppgift – försvara Sverige mot främmande makt, vilket är huvuduppgiften denna övning.

Dagens första övning var att bärga en lastbil som kört fast. På riktigt. Förbandsinstruktörerna hade verkligen lyckats i sitt uppsåt att fastna. Lastbilen stod nersjunken i leran över hjulaxeln. Personal ur bärgningsgruppen kom snabbt på plats och påbörjade bärgningen. Det visade sig inte vara så lätt men till slut lossnade lastbilen.

På övningsområdet Hultet låg andra delar ur hemvärnsbataljonen grupperade med tuffa poster som inte släppte en endaste obehörig över bron. På en annan plats övades posteringstjänst och där blev det eldgivning direkt då fienden närmade sig. Posteringen löste sin uppgift – rapportera, fördröj och bekämpa.

Kraven för att vara med i Hemvärnet är att genomförd och godkänd värnplikt alternativt grundläggande militär utbildning, GMU. De som är intresserade kan gå med i Hemvärnet redan i tjugoårsåldern, vilket är vanligt idag. Man eller kvinna spelar ingen roll, alla är välkomna. Medelåldern ligger runt 30—35 år, inte bara gamla gubbar med andra ord.

I bataljonen ingår också en flyggrupp vars uppgift är transporter och rekognosering. Dessa grupper kan användas för att tillsammans med markförband leta efter personer som försvunnit och även leda fram räddningstjänst till en olycksplats, en mycket användbar resurs.