VIKING 14 Flygstridskrafterna leds från Uppsala

Just nu pågår VIKING 14, en av världens största civil-militära lednings- och samverkansövningar. Försvarsmakten och Folke Bernadotteakademin arrangerar där man övar en internationellt sammansatt stab som ingår i en fredsinsats på FN:s uppdrag i ett påhittat land, Bogaland.
Flygdelen övas från Luftstridsskolan i Uppsala.

VIKING 14 i Uppsala
VIKING 14 i Uppsala
Flygstridskrafterna leds från Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
VIKING 14 i Uppsala
Överste Anders Persson är stabschef tillsammans med den flygtaktiska chefen, brigadgeneral Gabor Nagy Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
VIKING 14 i Uppsala
Spelet kan börja. Personalen i Responsecell Air är redo att förse de övade med underlag. Foto: Mats Gyllander/Försvarmakten

Övningen pågår mellan den 3 april och den 9 april. Till skillnad från verkligheten och vid andra typer av övningar så finns inga riktiga förband med i övningen. Den multinationella staben övar helt spelat och simulerat. Till och med TV-sändningarna är påhittade i övningens egen TV-kanal.

Scenario
Scenariot utspelas i det fiktiva landet Bogaland. Årets scenario liknar ett tänkbart läge på den afrikanska kontinenten.
Bogaland överensstämmer geografiskt med östra Mellansverige inklusive Gotland.
I Bogaland pågår en FN-mission för att skydda befolkningen och att bidra till att återskapa struktur efter ett långt inbördeskrig.
Flygstyrkorna har som huvuduppgift att hålla en så kallad –No Fly Zone, det vill säga ha full kontroll på vilka som får flyga över Bogaland.

Spelet bygger på erfarenheter från verkliga internationella insatser.

Elever från flera länder
Syftet med VIKING är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab vid en FN stödd insats. Flera av de övade är elever vid olika försvarshögskolor i Sverige, Finland och de baltiska länderna.
Utöver dessa finns ett stort antal officerare och civila från flera länders försvarsmakter och andra civila organisationer som kan tänkas ingå i en verklig internationell insats.

Sammanlagt 2500 personer från mer än 50 länder och 90 olika organisationer övar tillsammans på 8 olika övningsplatser. Ungefär 15% av deltagarna är civila. I Uppsala inom flygdelen övas drygt 200 personer.

Chef både i övningen och verkligheten
Den internationellt sammansatta flygstyrkan leds av brigadgeneral Gabor Nagy som till vardags har samma uppgift för våra svenska flygstyrkor.

- Vi har en mycket bra förutsättning för ett bra övningsutbyte här i Uppsala. Förberedelserna är goda från alla inblandade. Den övade flygtaktiska staben har fått en bra start, säger Gabor Nagy.

Stöd och support
Luftstridsskolan är värd för övningen i Uppsala och upprättar och bemannar ett så kallat Site Exercise Centre (SEC). Cirka 45 medarbetare från flera organisationsenheter inklusive frivillig personal ingår i supportteamet och har lagt ner ett omfattande arbete för att övningsdeltagarna skall mötas av bästa möjliga förutsättningar att öva, byta erfarenheter och knyta kontakter.