Svensk officer i bortförda observationsteamet

En officer från Försvarsmakten ingår i det observationsteam som under fredagen fördes bort i östra Ukraina. Officeren är major och hemmahörande i Stockholmsområdet.

Teamet, bestående av åtta personer, är en militär verifikationsgrupp i enlighet med det så kallade Wiendokumentet. Teamet har tysk ledning och är inbjudet av Ukraina.

Observationsteamet befann sig i staden Slovansk i östra Ukraina. Rapporter gör gällande att teamet skulle förts bort vid lunchtid, svensk tid.

Den svenske officeren är major och tillhör förbandet Högkvarteret. Försvarsmakten har varit i kontakt med hans anhöriga.

(27 april, 15:10) För att inte störa det pågående arbetet kan Försvarsmakten inte kommentera några som helst uppgifter avseende den bortförda svenske officeren.

(27 april, 15:54) Försvarsmakten arbetar nu intensivt tillsammans med andra aktörer - både nationella och internationella - för att få till en lösning på den uppkomna situationen.