Äntligen

Första spadtaget i backen

Den 19 juni 2013 beslutade regeringen om en investering på 88 miljoner vid Norrbottens flygflottilj. I dag togs första spadtaget.

Första spadtaget togs av från vänster David Lindblad (produktionschef Skanska), Björn Marklund (projektchef Skanska), Lars Soini (flygplatschef F 21) och Anders Mosesson (projektledare Fortifikationsverket). Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
En timme efter första spadtaget påbörjade entreprenören att fräsa upp beläggningen på uppställningsplatsen. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Efter många års väntan var det idag äntligen dags att starta arbetet med att iordningsställa den stora uppställningsplattan, kallad platta 8 med intilliggande taxiväg. En investering som gagnar hela regionen.

− Äntligen! Det känns fantastiskt, det här är jätteviktigt för vår förmågeutveckling och utvecklingen av flottiljen som nationell och internationellt övningscentrum, säger Lars Soini, flygplatschef vid F 21.

Investeringen på 88 miljoner innebär bland annat att bärigheten på plattan dimensioneras för tunga transportflygplan och att uppställningsplattans storlek ökas. En miljöanpassning efter gällande miljökrav kommer också att göras.

− Vi kommer att riva allt och kommer därefter bygga en ny platta och taxibana som är miljöanpassad och större än i dag. Totalt handlar det om 70 000 kvadratmeter, säger Anders Mosesson, projektledare vid Fortifikationsverket.

Ombyggnaden är efterlängtad men på grund av prisläget räcker pengarna inte till allt som det först var planerat för.

− Vi tvingades att prioritera. Därför försvann sex uppställningsplatser för Jas 39 Gripen. Men vi har behållit alla internationella platser för stridsflygplan och svenska transportflygplan, säger han.

Det är inte planerat några fler ombyggnationer. Om fler uppställningsplatser ska byggas måste en ny ansökan göras. Till skillnad från tidigare behövs inte ett regeringsbeslut.

− Försvarsmakten kan själv göra den bedömningen eftersom det handlar om mindre än 20 miljoner, säger Anders Mosesson, projektledare vid Fortifikationsverket.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober i år.

Karta