Trängregementet - oumbärlig i Försvarsmaktens största övning

Just nu deltar Trängregementet i den pågående övningen Cold Response 2014. Det är den största övning som den svenska Försvarsmakten deltar i 2014. Huvudsyftet med årets vinterövning är att öva högintensiva operationer i vinterförhållanden.

Norge välkomnade kompaniet från sin bästa sida. Foto: Försvarsmakten
Foto: Carl Erasmie/Försvarsmakten
Foto: Carl Erasmie/Försvarsmakten

Cold Response är en norskledd försvarsmaktsövning med inbjudna nationer, både Nato-medlemmar och andra samarbetspartners, där två tillfälligt sammansatta brigader krigar mot varandra i norra Norge. Övningen äger rum i ett landskap som har knapp infrastruktur i form av vägar samt stråk i terrängen och trafikledningen blir ännu viktigare än vanligt.

På plats för att stötta de stridande förbanden med tilltransport och trafikledning i den snäva terrängen är delar ur första MOVCON-kompaniet från Trängregementet i Skövde. Kompaniet är delaktig på övningen med en MOVCON-stab, en MOVCON-pluton samt delar ur kompaniledningen.

I förra veckan flög kompaniet upp i en C-130 från transportflygenheten på F 7 och fordonen hade körts upp tidigare. Delarna i Sverige är för att ge stöd till de svenska förbandens strategiska transport från Boden/Arvidsjaur och över gränsen in i Norge, både via landsväg och järnväg.

- Det är skönt att vara igång. Det har varit en del störningar i form av snöstorm som gjort att förbanden blivit stående, men det har vi kunnat hantera. Det ligger i vår verksamhet att kunna hantera störningar, säger major Dennis Löfvenborg, chef  första MOVCON-kompaniet.

För staben påbörjades planeringen och förberedelserna för ungefär ett år sedan och stabschefen kapten Torbjörn Selström är mycket nöjd över att äntligen ha dragit igång övningen.

För första pluton startade förberedelserna i slutet på november förra året och de har under 2014 varit i Norge i flera omgångar, men är nu på plats med delar i Elvegårdsmoen och i Kiruna.

Stor övning

Övningen genomförs i områdena kring Narvik, Harstad och Tromsö samt till havs och i luften från Trondheim och norrut i linje med Tromsö. Totalt har övningen 16 000 deltagare från 16 nationer. Sverige deltar med cirka 1 400 soldater och officerare från 13 förband och skolor.

Utöver Norge och Sverige deltar förband från Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland samt USA.

De svenska förbanden som deltar är Norrbottens regemente, Försvarsmaktens Logistik, Försvarsmaktens stödenhet för geografisk information, Försvarsmaktens tekniska skola, Livgardet, Luftvärnsregementet, Markstridsskolan, Trängregementet, första Tungtransportkompaniet, Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj, samt Luftstridsskolan.

MOVCON-kompaniet stöttar inte bara de svenska förbanden utan är en resurs för alla länder och MOVCON-staben leder tilltransporterna för alla deltagarna i övningen.

- Det har varit en hektisk tid fram till igår men nu ska alla förbanden vara på plats. Då är det bara för oss att börja planera och förbereda hemtransporterna som påbörjas 18 mars och för svensk del avslutas till helgen den 22 mars, säger major Dennis Löfvenborg, chef för första MOVCON-kompaniet.