Stödjer markförbanden från ovan

Den multinationella försvarsmaktsövningen i Norge går nu mot sitt slut. För att stödja de multinationella brigaderna flyger svenska och norska stridsflyg i sammansatta förband. Från F 21 i Luleå står de svenska stridsflygplanen redo att starta på order från högre chef i det norska Air Operations Centre, NAOC.

Under flygplanet hänger Målutpekningskapsel LDP 39 (Laser Designation Pod). Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Från Luleå över gränsen till Norge för att utföra uppdrag. Foto: 212:e stridsflygdivisionen/Försvarsmakten
Bild från Målutpekningskapsel LDP 39 där stridsvagnarnas förflyttning upptäcks. Foto: 212:e stridsflygdivisionen/Försvarsmakten
Foto: 212:e stridsflygdivisionen/Försvarsmakten

− Alla förband som deltar i Cold Response är med för att lära och för att utvecklas. Vi har en otrolig fördel med vårt geografiska läge. Det och att vi har tillgång till lufttankning i övningen gör att vår medverkan är kostnadsneutral, med det menar jag att det inte blir några merkostnader för vår del att delta, säger Carl-Fredrik Edström som är divisionschef vid 212:e stridsflygdivisionen.

Övningen är uppbyggt på ett verklighetstroget sätt med ett scenario som utvecklas beroende på hur förbanden agerar. För piloternas del övas alla roller i en komplex och avancerad övning där marina förband, arméförband och flygvapenförband deltar. Förbanden samverkar för att nå samma mål.

− För att bli duktiga på att göra det tillsammans så måste vi öva tillsammans. Vi får öva planering, genomförande och rapportering av uppdrag i en multinationell kontext under ledning av Nato. Precis på samma sätt som vi gjorde under Libyeninsatsen.

Koll på fienden

Det gäller att ha information vart fienden finns i terrängen. Med Jas 39 Gripen som plattform kan flera uppdrag göras under samma flygpass. Det gör att stridsflyget är en resurs för markförbanden. Det sker sekundsnabbt och piloterna har direktkontakt med Forward Air Controller på marken för att kunna ge värdefulla underrättelser eller genomföra vapeninsats.

− Med LDP kan vi spana ett terrängområde och vidareförmedla motståndarnas positioner. Vid ett tillfälle när hittade vi motståndarsidan visade det sig att de befann sig längre söderut än den information markförbanden på vår sida hade.

Jakt, attack och spaning

Spaningsförmågan används för att hitta militära mål men även för att dokumentera resultatet efter en målbekämpning. Under övningen simuleras målbekämpningen från gripenplanen och inga skarpa vapen har fällts. Transporter av förband med flyg är något som också genomförs under övningen. Lika viktig som att förflyttningen av förband kan ske är skyddet av denna, vilket stridsflyget ansvarar för.

− Divisionens målsättningar att både öva samverkan med mark- och marinförband samt öva spaningsrollen har vi nått genom vårt deltagande i Cold Response, avslutar Carl-Fredrik Edström.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.