Koll på sjöläget

Så fort ett svenskt örlogsfartyg går till sjöss kopplar man ihop sig med sjölägescentralen i land och får på så sätt en aktuell bild av vilka fartyg som rör sig i Östersjön. Samtidigt bidrar fartyget själv till den bilden genom att skicka in egen information. Idag är Visbykorvetten HMS Nyköping till sjöss och detta är en av hennes uppgifter.

I stridsleningscentralen sammanställs all information till en lägesbild. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping är en av tre levererade till Försvarsmakten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Varje år passerar mer än 40 000 fartyg syd Skåne, på väg mot olika hamnar, i eller utanför Östersjön. HMS Nyköping och alla andra örlogsfartyg hjälper rutinmässigt till att hålla koll på läget till sjöss, tillsammans med radarstationer i land.

- Vi är i ständig kontakt med sjölägescentralen via datalänk och för över information mellan varandra. Vi kan också få uppgifter om att titta lite närmare på något särskilt fartyg, säger Martin Dahlström som är stridsledningsofficer ombord.

Fartygets olika sensorer som exempelvis spaningsradarn är tillsammans med utkikarna, med sina kikare, viktiga komponenter i kedjan. Att övervaka sjöläget är något som ett modernt stridsfartyg som Nyköping gör helt rutinmässigt, parallellt med annan verksamhet.

Information skickas in till land via radio, denna information delas sedan med Kustbevakningen och andra myndigheter, som i och för sig har andra uppgifter men ändå är i behov av att känna till läget till sjöss. Det finns också ett utbyggt samarbete mellan länderna runt Östersjön, benämnt SUCBAS, där man utbyter sjölägesinformation mellan varandra.