Den svenska styrkan rullar in

Cold Response 2014 har nu startat, under helgen har transporterna till övningsområdet kommit igång på allvar. Transportorganisationen för att få de närmare 1400 svenska deltagarna samt det stora antal strids- och standardfordon till övningsområdet är ett avancerat arbete som leds av MOVCON-kompaniet från Trängregementet.

–Jag trivs jättebra som trafiksoldat och jag lärt mig mycket under det år jag varit anställd. säger Kajsa Gustavsson, trafiksoldat på Trängregementet.
–Jag trivs jättebra som trafiksoldat och jag har lärt mig mycket under det år jag varit anställd. säger Kajsa Gustavsson, trafiksoldat på Trängregementet. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Tomas Hansson, transportsamordnare på I 19 övervakar omlastningen i Narvik. Övning Cold Response 2014.
Thomas Hansson, transportsamordnare på I 19 övervakar omlastningen i Narvik. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Björn Larsson, soldat på I 19:s ledning- och understödskompani ser fram emot en spännande övning. Övning Cold Response 2014.
Björn Larsson, soldat på I 19:s ledning- och understödskompani ser fram emot en spännande övning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Maria Geritz, soldat på Tungtransportkompaniet ser till att lasten sitter som den ska.
Maria Geritz, soldat på Tungtransportkompaniet ser till att lasten sitter som den ska. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Kolonnkörning från Riksgränsen över Björnfjell mot Narvik.
Kolonnkörning från Riksgränsen över Björnfjell mot Narvik. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

MOVCON står för Movement Control och kompaniet svarar tillsammans med transportsamordnaren från I 19 för planläggning av transporter till och från övningen. Kompanistaben grupperar med Norsk MOVCON i Joint Movement Coordination Center, JMCC och leder förutom svenska förband även övriga länders transporter till och från övningen. I kompaniets uppgifter ingår förutom planläggning även samordning vid omlastningar, trafikdirigering och vägvisning med bland annat motorcykelordonnanser. Kajsa Gustavsson är heltidsanställd trafiksoldat vid kompaniet, hon arbetade under söndagen som mc-ordonnans.
– Arbetet som trafiksoldat är mycket omväxlande. Jag trivs jättebra med jobbet och jag har lärt mig mycket under det år jag varit anställd. Jag förvantar mig att få nya erfarenheter under övningen här i Norge, säger Kajsa.

Trångt, brant och halt

De mer spektakulära som genomförs är transporten av stridsfordon och stridsvagnar från I 19 i Boden till övningsområdet i Nordnorge. Transporterna på väg går till största del på Europaväg 10 genom Kirunafjällen över Riksgränsen och Björnfjell och vidare ner för avlastning i Elvegårdsmoen i Bjerkvik.
–Det som kan skapa problem är det kurviga och delvis mycket branta vägavsnittet över Björnfjell efter Riksgränsen och ner mot Narvik. Under lördagen var det så svåra väderförhållanden med kraftig vind och snöfall att Trafikverket var tvungen att stänga vägen i Björkliden. Vägen öppnades för trafik igen vid niotiden på söndagsmorgonen, berättar kapten Thomas Hansson, transportsamordnare på I 19.

100 tons ekipage

De som transporterar stridsfordon och stridsvagnar är första tungtransportkompaniet med personal och fordon från P 4 och I 19. Under övningen kör man med totalt tolv tungdragare och fem av den lättare varianten. Den tunga kan ta en stridsvagn 122 eller två stridsfordon 90 och den lätta tar ett stridsfordon 90. En tung dragbil med en stridsvagn 122 som last väger närmare 100 ton.

– Det mesta går på landsväg och en del transporteras med tåg. Från I 19 tar vi över 38 stridsfordon 90 och nio stridsvagn 122. 14 av stridsfordonen kommer på tåget här idag. Förutom det är det 17 bandvagnar, ett trettiotal lastbilar och närmare fyrtio mindre fordon och personbilar, fortsätter Thomas Hansson.

Känns spännande

På söndagsförmiddagen var det full fart med avlastning och omlastning på Fagernes tågterminal i Narvik. Bland det som lastades av från tågsetet fanns Ledning- och understödskompaniet med bland annat bandvagnar, granatkastare och andra fordon.
– Det är kul att övningen kommer igång nu, det känns spännande. Man har ju funderat lite på hur det är att köra här i Norge, jag har förstått det blir mycket fordonstransporter på och nära Europavägarna här uppe. Sen tror jag inte det blir så mycket traditionell tältförläggning, vi kommer nog att sova mycket i fordonen, säger en förväntansfull Björn Larsson, soldat på Ledning- och understödskompaniets granatkastarpluton.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.