ÖB talade i Sälen

Överbefälhavare Sverker Göranson höll i dag ett anförande på Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen.

Överbefälhavare Sverker Göranson höll anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Erik Lagersten/Försvarsmakten

ÖB tog bland annat upp de vägval som Försvarsmakten står inför, om balansen mellan uppgifter och resurser, och utvecklingen i vårt närområde.

-Vissa har tolkat det som om att Försvarsmakten anser att en reducering av vår insatsorganisation är möjlig. Så är inte fallet! Utifrån den utveckling som pågår i vårt eget närområde kan jag som överbefälhavare inte rekommendera en mindre förbandsvolym. Jag vill fortsätta utveckla insatsorganisationen IO 14! Men om det inte tillförs högre anslag leder detta oundgängligen till ett vägval mellan degraderad förmåga eller bibehållen kvalitet men då med mindre volym än IO 14.

Läs hela anförandet på Försvarsmakten kommenterar