Utspritt material

Uppgifter kom in om att någon under natten till onsdagen den 27 november hade spritt radiologiskt material i övningsområdet. En enhet från Försvarsmaktens CBRN-kompani i Umeå skickades ut för att konstatera om så var fallet. Om radioaktivitet påträffades måste det kontaminerade området mätas upp för en riskbedömning och i samband med det också märkas ut.

Försvarsmaktens patrull når det misstänkta området. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Förberedelser för att gå in i området. Plastholkarna gör att inget radioaktivt material kommer att fastna på skor eller byxben. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Patrullen rör sig vinkelrät in mot det misstänkta området. Mätningarna pågår kontinuerligt under rörelsen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tullverkets patrull arbetade längs vägen från ett håll. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Noggrannhet i mätningarna krävdes denna dag. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Major Sandin var ansvarig för Försvarsmaktens deltagande på platsen och även biträdande övningsledare för övningen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Uppgiften kom att lösas tillsammans med en enhet ur Tullverket. Längs den ingående vägen mot det misstänkta området närmade sig de två enheterna från var sitt håll. Vid framkomsten gjorde personalen avsittning ur sina fordon och ett noggrant arbete började, att bestämma utbredningen av det radioaktiva materialet och var gränsen gick för begreppet ”dubbla bakgrundsstrålningen”.

För övningens del var personalen ute i terrängen inte de enda som var övade. I anslutning till skjutfältets infrastruktur hade CBRN-kompaniets laboratorium för radiologiska och nukleära analyser grupperat. I en av byggnaderna fanns en ledningsgrupp. Alla dessa bildade ett system för att hantera dagens uppgift.

Hur uppfattade då deltagarna dagens övning som var helt tillämpad? Svaret sammanfattas här genom tre citat från dagens deltagare:
– Jag tycker att dagens övning har varit ganska svår, berättade Karolina Kilpiö vid den lätta rekognoseringsgruppen. Jag har aldrig gjort något sådant här förut. Det var småkällor överallt, svåra att mäta och även med lite tvetydiga resultat, så det tog lite tid.

– Dagen har varit helt ok. Mycket signalerande, sade signalisten Jerry Georgsson vid ledningsgruppen. För mig som inte har varit med så länge är det kul att få testa på riktigt.

– Det har varit spännande och lärorikt. Helt tillämpat för oss på så vis att vi inte har vetat vad vi har fått in i provväg och då blir det svårare att hitta svaren, sade Sofia Eriksson som är laboratorieingenjör på CBRN-kompaniet.