Försvarsmakten och stormen ”Sven”

Stormen är på väg och beräknas kulminera enligt SMHI mellan 1900 - 2100.

Militärregion syd (MR S) bibehåller sin grundberedskap, men följer utvecklingen av stormen ”Sven” i samverkan med olika myndigheter, som exempelvis länsstyrelserna i aktuella län.
- Vi har väl fungerande rutiner och bra samarbete med aktuella myndigheter, säger Thomas Kryhl, stabschef på MR S. Försvarsmaktens insatser bygger på förordningen om stöd till samhället, eller om så påkallas lagen om skydd mot olyckor, avslutar Thomas Kryhl.