Samverkan över myndighetsgränser

Tullverket och Försvarsmakten övar tillsammans

Patrullen närmade sig den misstänkta containern. Först körde ett av Tullverkets fordon och därefter kom den tunga rekognoseringsgruppen från första CBRN-kompaniet vid Totalförsvarets skyddscentrum från Umeå. Efter att det första fordonet kretsat ett varv kring den misstänkta containern kunde man konstatera att den innehöll det man misstänkte, något radioaktivt.

Den tunga rekognoseringsgruppen rör sig längs den snöbelagda vägen. Mätningarna sker hela tiden och data registreras för att kunna avrapporteras vid behov.
Den tunga rekognoseringsgruppen rör sig längs den snöbelagda vägen. Mätningarna sker hela tiden och data registreras för att kunna avrapporteras vid behov. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
1:e sergeanten Mattias Munkestam och korpralen Andreas Wiklund lämnar sitt fordon för att mäta värden kring den container som Tullverket konstaterat innehåller strålande material.
1:e sergeanten Mattias Munkestam och korpralen Andreas Wiklund lämnar sitt fordon för att mäta värden kring den container som Tullverket konstaterat innehåller strålande material. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Mätinstrumentet sveper över ytan för att konstatera var i containern det radiologiska materialet finns.
Mätinstrumentet sveper över ytan för att konstatera var i containern det radiologiska materialet finns. Foto: Wilhlem Guldbrand/Försvarsmakten
När platsen för det radioaktiva materialet är bestämd mäter nästa instrument vilken typ av material som det rör sig om.
När platsen för det radioaktiva materialet är bestämd mäter nästa instrument vilken typ av material som det rör sig om. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tullverkets patrullbil på de krävande vägarna på Älvdalens skjutfält.
Tullverkets patrullbil på de krävande vägarna på Älvdalens skjutfält. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Mellan den 25 och den 28 november övade Tullverket och Försvarsmakten tillsammans på Älvdalens skjutfält i norra Dalarna. Platsen med sin mäktiga natur kontrasterar med sin framtoning och lugn mot det som övningen innehöll. Tisdagen den 26:e var uppgiften att verifiera förekomsten av strålande material som kommit in i vårt land genom smuggling.

– Vår grupp har fått en mycket bra övning i början av denna vecka, sade gruppchefen Michael Ferdér. Vi har marschat med vårt NBC-indikeringsfordon 05 från Umeå och hit till Älvdalen. Nu genomför vi en rejäl momentövning under tisdagen. Här har vi kontrollerat om den misstänkta containern innehåller strålande material och det kan vi bekräfta.

Gruppen skickade två CBRN-soldater att reda ut hur det stod till med containern. I grunden finns ju en bakgrundsstrålning så var vi än är så kommer vi aldrig att vara fria från strålning. Nu var frågan om det fanns strålning på platsen som överskred denna strålning och det gjorde det. Minst två gånger bakgrundsstrålningen...

Var och vad?

I nästa moment avgjorde patrullen var i containern det farliga materialet förvarades. Att reda ut det kan vara svårt. Här strålade materialet genom skalet och blev lätt att lokalisera. Vilken typ av material verkade svårare att avgöra. Vid mycket små mängder, som i detta fall, kan det vara problematiskt att läsa av vilken sorts material som strålar. Efter ett antal kontrollmätningar bestämde sig dock förste sergeanten med mätapparaten för vad det var han hade för material inne i containern framför sig.

Rapportering

Efter en gemensam protokollskrivning tillsammans med patrullen från Tullverket blev det dags att bryta momentet och ta sig till staben på dess grupperingsplats för att där avrapportera det som man funnit under dagens två moment. Det första under framryckning längs en väg där strålkällor fanns utplacerade och det andra vid den nyss uppmätta containern.

– Vår grupp har fått en mycket bra övning i början av denna vecka, sade gruppchefen Michael Ferdér. Vi har marschat med vårt NBC-indikeringsfordon 05 från Umeå och hit till Älvdalen. Nu genomför vi en rejäl momentövning under tisdagen. Här har vi kontrollerat om den misstänkta containern innehåller strålande material och det kan vi bekräfta.