Överlämning i Afghanistan

Nya styrkans uppdrag tar sin början

En sandstorm var inget som hindrade FS 25 och FS 26 från att genomföra söndagens överlämningsceremoni på Camp Northern Lights i norra Afghanistan. Under högtidliga former, med ett flertal inbjudna gäster och media närvarande övergick idag det formella ansvaret för den svenska styrkan från Peder Ohlson till den nya chefen Micael Berner.

I samband med ceremonin höll Sveriges ambassadör i Afghanistan Jonas Westerlund tillsammans med Micael Berner chef för FS 26 och Peder Ohlson chef för FS 25 presskonferens för lokal afghansk media.
I samband med ceremonin höll Sveriges ambassadör i Afghanistan Jonas Westerlund tillsammans med Micael Berner chef för FS 26 och Peder Ohlson chef för FS 25 presskonferens för lokal afghansk media. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Med chefsskapet lämnades också standarden för NB TSU över till FS 26.
Med chefsskapet lämnades också standarden för NB TSU över till FS 26. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

I drygt sju månader har FS 25 varit på plats i Afghanistan och löst sina uppgifter, det vill säga att utbilda och stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna. Peder Ohlson, chef för FS 25 är nöjd med sitt förbands tid i landet.

- Under min tid här har jag sett att de afghanska säkerhetsstyrkorna har kommit en bra bit på väg vad gäller att skapa säkerhet i landet. Utvecklingen av samhället och de afghanska styrkorna gör mig glad, både som officer och som människa.  Jag är överlag väldigt nöjd med vår tid här och mitt förbands insats och jag är övertygad om att Nordic Baltic TSU med sin nya chef kommer att fortsätta vårt uppdrag att hjälpa och stödja det afghanska samhället och dess folk.

Sista stora operationella bidraget till Isaf

Den uppgift som FS 26 nu får som sin liknar i många avseenden den som FS 25 har haft men kommer allt eftersom att fokusera mer på avrustning, planering och anpassning inför Isafs tillbakadragande under 2014. FS 26 blir det sista stora operationella bidraget till Isaf för Sveriges räkning där Sverige samarbetar operativt med Norge, Finland och Lettland. I mitten av nästa år minskar det svenska bidraget från cirka 300 personer till cirka 50.

Flexibla och öppna i en föränderlig tid

- Jag är stolt över att i dag få ta över ansvaret för NB TSU (Nordic Baltic Transition Support Unit) och den svenska styrkan. FS 26 är ett väl förberett förband ivriga att ta oss an det uppdrag vi nu står inför. FS 26 genomsyras av flexibilitet och öppenhet, två viktiga egenskaper i en föränderlig tid, och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta arbetet och samarbetet gentemot de afghanska säkerhetsstyrkorn på samma professionella sätt som FS 25, säger Micael Berner chef för FS 26.

Valet i fokus

- Som min företrädare Peder Ohlson sa så kommer våra uppgifter fortsatt främst att handla om stöd och rådgivning. Det afghanska presidentvalet i april nästa år lägger vi ett stort fokus på. Vi är beredda att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna och kommer att se till att de får den support de ber om, fortsätter han.