Minnesceremoni för Tomas Bergkwist

Åtta år har gått sedan löjtnant Tomas Bergkwist förlorade sitt liv efter ett sprängdåd i Afghanistan. Igår högtidlighölls minnet av honom under en minnesceremoni på Camp Northern Lights.

Minnet av Tomas och hans gärningar hedrades med en tyst minut och nedläggning av en krans på Camp Northern Lights. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Chefen för Nordic Baltic Transition Support Unit överste Micael Berner inledde minnesceremonin med ett par ord. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Tomas Bergkwists namn finns uppsatt på minnesstenen utanför kapellet på Camp Northern Lights. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten

Den 25 november 2005 färdades Tomas Bergkwist och kollegan Jesper Lindblom i ett fordon på vägen inte långt från den svenska basen Camp Northern Lights i norra Afghanistan. En hemmagjord bomb sprängdes när deras bil passerade och Tomas och Jesper skadades svårt. Tomas dog den 9 december av sina skador. Jesper dog av sina skador den 26 november på militärsjukhuset i Kabul.

Under måndagsmorgonen samlades soldater och officerare från FS 26 framför minnesplatsen på Camp Northern Lights för att hedra minnet av Tomas.  

− Det som skedde för 8 år sedan går aldrig att göra ogjort. Tomas liv är oåterkalleligt förlorat. Men Tomas minne lever. Så länge vi bär minnet av honom lever hans liv och gärning i våra liv. Det är vår uppgift att minnas och hedra Tomas. Dödens meningslöshet kan vi fylla med mening genom att föra hans verk och strävan vidare. Hans uppoffring blir en uppfordran till oss att vilja och våga tro på livet trots dödens närhet och realitet, trots alla rapporter om våld, brutalitet och kränkningar. En uppfordran att kämpa det godas kamp, sa fältprästen Anders Radix under sitt högtidstal.