Konsten att se detaljerna

Specialisterna anländer i gryningen till den angivna platsen och möts upp av militärpolis.
- 200 meter längre ned på den här vägen är själva platsen för händelsen. Området är säkrat och cordon, en avspärrning, är slagen runt platsen.
Militärpolisen ger instruktioner och specialisterna följer tätt inpå för att börja arbeta.

17 bilder är här sammanflätade till en bild för att ge en så detaljerad översiktsbild som möjligt. Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Specialisterna övar i att stödja militärpolisen i dokumentation av haveriplats. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Bilden är tagen i mörkt rum utan blixt med hjälp av ficklampa för att skapa ett så kallat ”släpljus”. Specialisten vinklar ljuset för att skapa skarpare konturer på hylsans märkning. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Dokumentation i lokal där misstänkt tillverkning av improviserade sprängladdningar har pågått. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Rök, avbrutna grantoppar, ris, uppriven jord och stora mängder vrakdelar och spridd materiel ligger överallt i terrängen. Något har hänt på platsen, men vad? Det är det man ska försöka ta reda på.

Teoripass och genomgångar av erfarenheter från bland annat Afghanistan och Adenviken varvas med flera praktiska övningar. Olika scenario,  i liten och stor skala,  är uppbyggda både inom- och utomhus.

Själva utredningsarbetet sköts av någon annan. Combat Camera-specialisterna ska endast stödja med den visuella dokumentationen och fokus ligger på stillbildsfoto och den särskilda metodik man måste ha för att röra sig och arbeta på en haveri- eller brottsplats.

- Det svåraste är att få riktigt bra bilder under svåra förhållanden med dåligt ljus och dåligt väder. Det är ju inte lika glamoröst som i teveserien CSI, säger fanjunkare Mattias Nurmela som går övad och försöker få en bild på en samling tomhylsor i ett skogsbryn.

- Har ni höjt blicken? Ser ni några spår eller påverkan i till exempel träd och annat? Fanjunkare Mats Nyström är biträdande övningsledare som följer upp och ger ett och annat tips.

- En svår sak som man behöver mycket träning i, både mentalt och praktiskt, är att säkerställa att man har alla bilder som behövs för att ge utomstående en rättvis totalbild av en plats. Har jag fått med översiktsbilder från alla väderstreck? Bilder på farkoster och fordon ur flera vinklar? Detaljbilder på föremål med nummer och måttband? Det är mycket att tänka på.

Efter att sakta och metodiskt ha rört sig över platsen i några timmar och fotograferat så beger sig den övade styrkan tillbaka till sin tillfälliga förläggning i Strängnäs. Nu väntar en lång kväll med ett mödosamt efterarbete. Förhoppningsvis kan bilderna hjälpa till att bringa klarhet i vad som har hänt på platsen.