Hemvärnets staber övar stridsledning

Helgen den 21 till den 24 november samlades tio Hemvärnsbataljoner från hela Sverige på Ledningsregementet i Enköping för att genomföra den stora stabsövningen Geltic Bear. I år eskalerade scenariot till väpnad strid.

Ledningsträning för hemvärnets bataljonstaber
Bataljonstab ur Hemvärnet under övning Geltic Bear Foto: Elisabeth Forsman

Geltic Bear är Hemvärnets stabsövning som har genomförts sedan 2009. Syftet är att bataljonsstaberna ska träna på hur de ska organisera sitt stabsarbete och leda kompanierna. Varje stab genomför en stabsövning vartannat år.I år finns ett nytt scenario där Hemvärnsbataljonerna får öva ledning av väpnad strid detta för att öka trycket på staben.

Överste Björn Olsson, chef för Hemvärnets stridsskola, är nöjd med årets första Geltic Bear.

- Nytt för i år är att chefer från de nybildade militärregionerna ska vara med och spela sin roll som högre chef. Deras uppgift är att leda Hemvärnsförbanden, samverka med civil myndighet och svara för säkerheten i sitt område, säger Björn Olsson.

- Deltagarna har utvecklat sina förmågor och löst sina uppgifter på ett bra sätt. Stämningen har varit bra, säger han.

En av deltagarna är Svante Johansson, ställföreträdande bataljonschef på Västmanlands Hemvärnsbataljon. Han har varit med sedan Geltic Bear övningarna började. Svante Johansson tycker främst att övningsledningen har förbättrats över åren

- De var mer lyhörda för vad som hände i staben. Om något blev fel fick vi möjlighet att göra om. Det gjorde att vi lärde oss mycket mer, säger Svante Johansson.

Han tycker även att det var bra initiativ att chefen för militärregion norr var med. 

- Det var bra att få spela mot högre chef som kan ge sitt synsätt på verkligheten, säger Svante Johansson.

- Detta är den bästa övningen jag varit på.

Ytterligare en Geltic Bear övning kommer att genomföras 2013. Nästkommande övningar kommer att ligga i början av 2014.