Hemkomna från Afghanistan medaljerades

Den Kungliga tennishallen var fullsatt, men besökarna var inte där för att titta på en spännande tennismatch. Folket var där för att hälsa sina nära och kära välkomna hem efter en sju månader lång tjänstgöring i Afghanistan och i styrkan som benämns FS25.

Överbefälhavaren delar ut medaljer Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Arméinspektören general Anders Brännström inspekterar truppen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förtjänstmedalj för internationella insatser Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Försvarsministern pratar med personalen i samband med medaljeringen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
HKH prins Carl-Philip tackar truppen för sina insatser, Prinsen har själv besökt förbanden i Afghanistan Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Chefen för FS25 överste Peder Ohlsson håller tal till truppen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Drygt 1300 mammor, pappor, fruar, män, barn och andra anhöriga hade i dag den 13 december tagit sig till tennishallen för att vara med på medaljceremonin som hölls i samband med att styrkan nu har avslutat sin insats i Afghanistan. Arméinspektören general Anders Brännström inledde ceremonin med att inspektera truppen, under tonerna av Norrbottens regementes marsch som spelades av Livgardets Dragonmusikkår. Efter inspektionen höll försvarsministern Karin Enström tal till truppen, där hon bland annat tackade för deras väl genomförda och viktiga arbete i Afghanistan. Karin har vid flera tillfällen besökt förbanden i Afghanistan och på plats följt verksamheten.

Efter försvarsministern, höll arméinspektören general Anders Brännström tal.

– Välkomna hem, det känns riktigt bra att alla är välbehållna, sa Brännström

Vidare i sitt tal tog arméinspektören upp att internationella insatser är en av Försvarsmaktens uppgifter och betonade vikten av det arbetet och de risker som det innebär. I sitt tal tackade också Brännström alla anhöriga som genom sitt stöd har varit en lika stor del i insatsen som soldaterna.

Efter de två inledande talen, delades förtjänstmedaljen för internationella insatser ut till truppen. Medaljutdelare var överbefälhavaren general Sverker Göranson, arméinspektören general Anders Brännström och chefen för insats general Anders Silwer. Under ceremonin deltog HKH Prins Carl-Philip och i samband med medaljeringen tackade prinsen personligen truppen för deras insatser.

Ceremonin avslutades med att chefen för FS25, överste Peder Ohlsson höll tal till sin personal där även han tackade för väl genomfört arbete, och förklarade därmed att styrkans uppgift nu var avslutad.

Nu väntar en välförtjänt ledighet för truppen tillsammans med nära och kära.