Försvarsmakten och polisen registrerar hundar i Tyskland

Från och med årsskiftet kommer Försvarsmaktens avelsstation att registrera sina hundar i Welt Union Schäfer Verein, WUSV, som är den internationella Schäferhundklubben. Skälet till det är att Svenska Kennelklubben, Försvarsmakten och Polisen inte kunnat komma överens om ”känd mental status” kopplat till våra gemensamma Lämplighetstester (L-test).

Framförallt kräver Kennelklubben att alla avelsdjur ska genomgå ett så kallat MH-test (Mentalbeskrivning Hund), en test som alla brukshundar måste genomföra för att få användas i avel enligt Kennelklubbens regler. Eftersom alla hundar från Försvarsmaktens avelsprogram genomgår en betydligt mer omfattande test menar Försvarsmakten och polisen att ytterligare en test är onödigt samtidigt som det medför oacceptabelt höga merkostnader.

Försvarsmakten och polisen har samtidigt kunnat konstatera att omkring 1/3 av alla schäferparningar i Sverige genomförs med avelsdjur där en av föräldrarna saknar ett MH eftersom parningen skett utomlands genom så kallade livmodersimporter.

Försvarsmakten och polisen föder tillsammans upp schäferhundar med målet att producera funktionella militära och polisiära patrullhundar. Från och med år 2014 kommer nu alla schäfervalpar från Försvarsmaktens avelsprogram att få en tysk stamtavla men med både svensk- och tysk text.
Sverige är inte unika med att registrera schäferhundar i WUSV, andra länder såsom Österrike, Spanien och Ungern tillämpar också möjligheten att ha sina schäferhundar registrerade hos WUSV.

I och med att hundarna från Försvarsmaktens avelsprogram fortsättningsvis blir stambokförda med ett ”äkthets certifikat” från den tyska schäferhundklubben och WUSV, är Försvarsmaktens uppfödda schäfrar att betrakta som rasrena och eventuella avelsdjur från Försvarsmaktens avelsprogram kommer då att vara accepterade att användas som avelsdjur i de länder som är anslutna till WUSV. Schäferhundar registrerade i WUSV, kommer att ha tillstånd att tävla i de länder som är anslutna till WUSV.

Svenska Kennelklubben och dess underorganisationer, avgör om Försvarsmaktens hundar med WUSV stamtavla får tävla i Sverige eller inte, detta kan och får inte Försvarsmakten avgöra.

Försvarsmaktens huvudsakliga anledning till att i dagsläget registrera uppfödda hundar i WUSV, är att säkerställa hundarnas äkthet, samt kvalitetssäkra spårbarheten i avelsarbetet genom ett internationellt schäferregister som är kontrollerat av den tyska schäferhundklubben och WUSV.