Försvarsmakten lär sig mer om luftförsvar mot robotar

Idag avslutades två veckors förberedelser inför ett spelseminarium som äger rum lite längre fram i vår. Det fiktiva scenariot utspelar sig 2024 och bygger på att Försvarsmakten ska få en ökad förståelse för hur försvar mot långräckviddiga robotar går till.

I början av 2013 bjöds Sverige in att delta i Nimble Titan, som är ett mellanstatligt forum för informations- och kunskapsutbyte om robotförsvar. Och Försvarsmakten har sedan, steg för steg, engagerat sig allt mer i arbetet. Värd är USA:s strategiska kommando, USSTRATCOM.

Syftet med Nimble Titan är att genom experiment och workshops utveckla koncept och sprida kunskap om robotförsvar. Resultaten från Nimble Titan kommer i sin tur att vara ett ingångsvärde för utvecklingsarbete inom Försvarsmakten och dess internationella samarbete.

- Försvarsmakten överlämnade till Försvarsdepartementet för några månader sedan sin perspektivrapport, som blickar 10-20 år in i framtiden. I den identifierade vi just långräckviddiga robotar som en framtida utmaning. Nimble Titan ger oss en unik möjlighet att diskutera detta tillsammans med nordiska grannar och andra, berättar överstelöjtnant Fredrik Pålsson vid Ledningsstaben.