Finsk orden till ÖB

ÖB general Sverker Göranson har tilldelats storkorset av Finlands Lejons orden.

ÖB Sverker Göranson tillsammans med Finlands ambassadör Harry Helenius. Foto: Lars Rask/Försvarsmakten

Skälet är att han ”på ett betydande sätt bidragit till att samarbetet mellan Sveriges och Finlands försvarsmakter blivit både bredare och djupare”. Vidare konstateras i motiveringen att ”hans personliga insats för att stärka det nordiska samarbetet har spelat en avgörande roll”.

Ordenstecknet överlämnades på fredagen av Finlands ambassadör i Sverige, Harry Helenius, vid en ceremoni med anledning av Finlands självständighetsdag.

– Jag känner mig stolt och varm i hjärtat för den erkänsla som ges mig i ambitionen att stärka det svensk-finska samarbetet, säger Sverker Göranson.