Utredning om trakasserier färdig

Nu har EU slutfört utredningen av den händelse där en svensk officer vid en EU-ledd träningsinsats i Afrika vid upprepade tillfällen kränktes av sitt överordnade befäl.

EU förväntar sig nu att Försvarsmakten och det berörda landet vidtar de åtgärder som behövs.

Försvarsmakten kommer att diskutera ärendet med berört land under nästa vecka.