Transportflyginsatsen på Filippinerna förlängs

Försvarsmakten har efter önskemål från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förlängt insatsen på Filippinerna med två veckor. Transportflygförbandet kommer att vara på plats fram till 8 december.
– Det betyder att vi kan få ut ännu mer hjälp till de som verkligen behöver det ute i de drabbade områdena, säger Johan Edlund, chef för flyginsatsen.

Transportflyginsatsen på Filippinerna förlängs till 8 december.
Transportflyginsatsen på Filippinerna förlängs till 8 december.
Transportflyginsatsen på Filippinerna förlängs till 8 december. Foto: Robert Stenström/Försvarsmakten
Transportflyginsatsen på Filippinerna förlängs till 8 december,
Fram till nu har förbandet flyttat 93 000 kg utrustning och 920 passagerare på fyra dagar. Foto: Robert Stenström/Försvarsmakten

På basen i staden Cebu råder febril verksamhet med folk som tar hand om laster och försöker koordinera verksamheten. Mängden materiel som behöver komma ut till de katastrofdrabbade områdena verkar aldrig avta, hela tiden kommer mer.

– Trycket är extremt högt, jag tror faktiskt inte man har bilden klart för sig hur stort behovet verkligen är, säger Johan Edlund.
Hans uppgift blir nu att börja planera om verksamheten så att förbandet får uthållighet fram till 8 december, eftersom styrkan egentligen inte är dimensionerad för att jobba i det höga tempot under så lång tid.

– För personalen innebär det att vi måste planera om våra liv och vara ifrån familjerna ännu längre. Dessutom har de flesta bara packat utrustning för att stanna drygt en vecka. Men det är små problem om man sätter det i paritet med vad vi möter ute på öarna, säger Johan Edlund.

Fram till nu har förbandet flyttat 93 000 kg utrustning och 920 passagerare på fyra dagar. Gods transporteras ut till de drabbade områdena och större delen av passagerarna har transporterat tillbaka till Cebu för att få hjälp.

– Känslan man får här är att man verkligen gör skillnad, överallt möts man av leenden och tacksamma blickar och man blir verkligen berörd av all uppskattning. När kvällen kommer kan man se tillbaka på dagen och konstatera att man uträttat något gott, det är inte ofta man känner så i vardagen, säger Johan Edlund.