Svensk officer trakasserad under EU-insats

En svensk officer vid en EU-ledd träningsinsats i Afrika har vid upprepade tillfällen kränkts av sitt överordnade befäl. Händelserna kulminerade när befälet sexuellt trakasserade den svenska officeren.

– Vi ser mycket allvarligt på sådana här fall. Jag har fullt förtroende för mina officerare i insatsen och den inträffade händelsen är helt oacceptabel, säger armétaktisk chef generalmajor Anders Brännström.

Försvarsmaktens insatschef har kontaktat sin motsvarighet från det berörda landet och EU:s militära ledning för att informera om händelsen.

– Vi håller hårt på vår värdegrund som vi under många år implementerat i Försvarsmakten. EU har beslutat att utreda händelsen och det ser vi positivt på, säger Anders Brännström.

Den svenska officeren har återkallats till Sverige och tills vidare återgått till sin ordinarie tjänst. Försvarsmaktens strävan är att den svenska officeren ska bege sig tillbaka till insatsområdet så snart som möjligt.