Sista dagen på SWENEX 13-2

En stor del av flottans fartyg ligger utplacerade i sprängområdet. Signalen för ”klart skepp” ljuder och personalen ombord på HMS Sundsvall intar sina arbetsstationer. Relingen i aktern kopplas loss och sjunkbomberna sätts i position. Motorerna tjuter till och rökmolnet som trycker sig ut ur avgasröret är tjockt och svart. Inom kort viner fartvinden i ansiktet, sjunkbombsfällningen är nära.

Klargöring av sjunkbomb. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Sjunkbomb m/33 började tillverkas 1933 och är fortfarande funktionsduglig. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Relingen måste monteras ner innann sjunkbombsfällningen är möjlig. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
13 peroner ingår i personalstyrkan för sjunkbombsfällning. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Sjunkbomberna står på räls och putas i på order. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Sjunkbomberna används till att oskadliggöra u-båtar eller helt enkelt åstadkomma så mycket skada att den tvingas upp till ytan. Sprängkraften från den cirka 200 kilo tunga sjunkbomben är mycket hög och vid en direktträff kommer u-båtens skrov att brytas sönder.

Nu är det endast två minuter kvar till fällning och besättningen intar sina positioner. Klartecken ges och sjunkbomben börjar rulla på fällningsrälsen. Inte många sekunder efter den brutit ytan hörs en dov smäll följt av vatten som kastas upp i luften. Nästa sjunkbomb sätts i rullning och inom kort detonerar även den.

Sjunkbomben som används heter m/33. På den finns det ingen målsökare men djupet som den ska detonera på kan ställas in.

För att besättningen ska kunna hantera ett läge när skarpa sjunkbomber används så är det viktigt att övningen genomförs under så liknande omständigheter som i ett verkligt läge som möjligt. Dagens arbete med fällningen fungerar klanderfritt, båda sjunkbomberna detonerar.

Känslan är mäktig när fartygen i sprängområdet genomför sjunkbombsfällningar. Vattenuppkast och ljudvågor som smäller i fartygsskrovet, budskapet är tydligt - ombord på en u-båt i detta område är den sista platsen man skulle vilja vara på just nu.

SWENEX 13-2 är nu avslutad och fartygen inom kort till kaj igen.