Samordning för effektivitet och uthållighet

Under den här veckan avslutas den första delen i en fyra veckor lång hjullastarutbildning i Bodens garnison. Utbildningen har samordnats på förbanden i Boden, bland annat för att nyttja instruktörsresurser så effektivt som möjligt.
– Både I 19 och A 9 har behov av fler hjullastarförare och när vi upptäckte att vi planerade kurser på varsitt håll så vi slog helt enkelt ihop utbildningarna och gör det tillsammans, berättar löjtnant Johan Löfgren, kurschef.

De båda regementsförvaltarna Peter Hemphäla, A 9, närmast till vänster, och Jari Mäkelä, I 19, pratar med några av kursdeltagarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
André Ingesson övar pallhantering, ett precisionsarbete med en 18 tons hjullastare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Att lirka in gafflarna och lyfta stora däck kan vara lite klurigt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Regementsförvaltare Jari Mäkelä i samtal med Tobias Larsson, soldat och hjälpinstruktör från trosskompaniet på I 19 och kurschefen Johan Löfgren, A 9. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under de senaste åren har Försvarsmakten genomgått en av de största reformerna i modern tid. Det har bland annat inneburit att medarbetarna blivit färre. Det innebär i sin tur att det gäller att använda resurserna så effektivt som möjligt i verksamheten.
– Vi måste hushålla med det vi har och samordna så mycket vi kan, framförallt när det gäller utbildning, säger de båda regementsförvaltarna Jari Mäkelä, I 19 och Peter Hemphälä, A 9.

Omfattande

Hjullastarutbildningen genomförs på Försvarsmaktens nya splitterskyddade hjullastare, L 90 F, och är på totalt fyra veckor, två veckor i oktober - november och en vinterdel på två veckor i början av 2014.

– Det är en omfattande utbildning med en bra blandning av teori och praktik. Praktiskt ingår allt från skophantering och markplanering till lastning och lossning av pallar och containrar. Teknikdelen innefattar allt från bränslesystem till hydraulsystem. Under vinterdelen är det fokus på snö och kyla med bland annat snöplogningsteknik och uthållighet, säger Johan Löfgren.

 Eleverna kommer från trosskompanierna på A 9 och I 19 samt Västerbottensgruppen och tekniska avdelningen vid I 19:s utbildningsstödsenhet.
– Det är en riktigt bra utbildning och det är bara roligt att det är samordnat. Man får utbyta erfarenheter och lära känna personal från I 19, det är alltid nyttigt, säger André Ingesson, hjullastarförare på trosskompaniet på A 9.

Gott exempel

– Hjullastarkursen är inget jättearrangemang på något sätt men jag vill lyfta det som ett mycket bra exempel på hur man samordnar utbildningsresurser mellan förbanden i garnisonen, säger Jari Mäkelä.

 – Vi måste bli bättre på att lyfta upp utbildningsbehoven i ljuset, allt från smått till stort. Behovet av samordning är idag större i och med att resurserna är mindre. Annars kommer vi aldrig att orka utbilda vår personal. Med den slimmade organisation vi har idag finns inte ”nån annan” som kan komma och hjälpa till när det exempelvis behövs instruktörer, avslutar Jari Mäkelä.