På nya äventyr

Från en stor övning till en annan. Efter några dagars ledighet från övningen Joint Challenge 13 har fyra personer från första Movconkompaniet åkt upp till Harstad i Nordnorge för rekognoscering och planering för den stora NATO-övningen Cold Response 14.

Plutonchef Mona Bäck och kvartermästare Karl Algotsson i samverkan med norska och kanadensiska officerare avseende grupperingsplatser på Elvegårdsmoen. Foto: Dennis Löfvenborg/Försvarsmakten

Under övningen, som äger rum mellan Narvik-Tromsö i norra Norge nästa år, deltar cirka 10 000 soldater och officerare från ett tiotal olika länder som USA, Canada, Nederländerna, Danmark, Tyskland med flera.

En hjälpande hand

Staben ur kompaniet gör övningen genomförbar för norrmännen genom sin planering, uppföljning och utvärderingsförmåga. Förmågor som man utvecklar i Norge genom att öva tillsammans med svenska Movconkompaniet. 

Kompaniet är inte bara ansvariga för tilltransporten av de svenska förbanden utan för samtliga deltagande länder. Den medföljande plutonen ur första Movconkompaniet stöttar svenska och utländska förband med mottagande vid terminaler, lotsning samt gränspassage. 

Movcon planerar, leder, samordnar och föjer upp Försvarsmaktens transporter och specialtransporter både nationellt och internationellt. Vid transporterna kan Movcon stödja med säkerhetsrådgivning av farligt gods. Movcon genomför även genomfart av militära transporter inom Sverige.