Nya skjutledare för skjutfält

Under ett par veckor i oktober genomförde sammanlagt 18 elever från FM UndSäkC i Halmstad samt två gruppbefäl från F 21 skjutledarutbildning skjutfält – även kallad SUSA-utbildning.

Flygbassäkpatrull under strid. Foto: Linus Danielsson/Försvarsmakten
Skytt under ett av de tillämpade momenten. Foto: Linus Danielsson/Försvarsmakten
Hundekipage. Foto: Linus Danielsson/Försvarsmakten
Övningsledare övervakar genomförandetrupp.
Övningsledare övervakar genomförandetrupp. Foto: Linus Danielsson/Försvarsmakten

Första veckan inleddes med ett tungt teoripaket. Bland annat har eleverna fått djupdyka i Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner och beräknat vapenspecifika risker beroende på hur terrängen ser ut (exempelvis en stålprojektils bana från dess att den avfyras från vapnet tills den slår ned), samt i konstruktionen av en egen övningsplan där eleven bland annat har fått detaljplanera egna skjutningar.

Med början på vecka 41 satte eleverna kurs mot Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur för fortsatta förberedelser inför både en teoretisk samt praktisk examination av kursen. Målbilden från kursansvariges sida var att eleverna skulle få chansen att genomföra en sådan pass realistisk, men ändå hanterbar, övning som möjligt.

Eleverna åkte tidigt ut till tilldelat skjutområde för att påbörja planeringen av sin kommande skjutövning. För att omsätta de teoretiska kunskaper de erhållit under tidigare veckan i praktiken fick eleverna planera in skjutgränser, placering av mål, fram- och tillbakaryckningsvägar, kulsprutemarkeringar och så vidare. Det var mycket som skulle ingå i övningsplanen.

När allt var klart examinerades eleverna teoretiskt – utifrån den färdigställda övningsplanen.

Upp till bevis

FM UndSäkC hade låtit skicka ut en inbjudan till förband att delta i elevernas praktiska examinationer som genomförande trupp. Tre flygbassäkpatruller ur F 21, en patrull från bordningsstyrkan samt en patrull från sensorpluton, båda från Amf 1, anslöt till Arvidsjaur i mitten av vecka 41.

Skjutövningarna påbörjades under fredagen och fortsatte till och med tisdagen. Under genomförandetiden hade ett tydligt scenario byggts upp. "Fienden" hade från det fiktiva landet X-LAND luftlandsatt sabotageförband runt området, med inriktning att förstöra bland annat viktiga objekt i terrängen. Uppgiften för genomförandetruppen var tydlig – hindra "fienden" från att lyckas.

Momenten varierade från station till station. Det kunde vara allt från enkel gruppstrid till fullt tillämpade stridssituationer som kunde pågå under en hel eftermiddag. Allt ifrån förföljning med hundekipage till fordonspatrullering och även troppsstrid. Det var inte sällan övade sjukvårdsmoment blandades in.

Högt i tak

Efter genomförda moment var det dags för den obligatoriska utvärderingen – från båda håll. Övningstruppen fick feedback på saker de gjort bra samt vad de skulle behöva förbättra, men även övningsledarna utvärderades av truppen. Det som genomsyrat momenten i sin helhet har varit säkerheten, då den absolut inte får förbises.

Samtliga elever under kursen fick godkända resultat. Detta innebär att nu finns tjugo stycken nyutbildade skjutledare skjutfält i organisationen. Även positivt att två av eleverna är deltidssoldater – detta i led för att förbereda dem för kommande specialistofficers-/officersutbildning i framtiden, men även att kunna agera övningsledare/biträde redan nu på hemmaplan.

Både eleverna och genomförandetruppen var nöjda och tyckte utbildningen varit givande.