Minnesstund för omkomna

Vid Mässen på Göteborgs garnison med Göta älv som bakgrund står en minnessten över sex besättningsmän som för tio år sedan omkom under en sjöräddningsövning. Endast en person i helikoptern överlevde haveriet. På årsdagen ordnade kamratföreningen från marinflyget i Göteborg, Yngve Blå, en minnesstund tillsammans med ett sjuttiotal anhöriga, kollegor och vänner.

Tre kransar från Försvarsmakten och kamratföreningen samt blommor från anhöriga och vänner prydde minnesstenen efter ceremonins slut. Micael Bydén, från Högkvarteret och Magnus Westerlund, från Helikopterflottiljen inledde med sin krans. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Micael Bydén, från Högkvarteret och Magnus Westerlund, från Helikopterflottiljen vid minnesstenen.
Micael Bydén, från Högkvarteret och Magnus Westerlund, från Helikopterflottiljen vid minnesstenen. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Chefen för Göteborgs garnison och Försvarsmedicincentrum, överste Mikael Åkerström var en av dem som fanns på plats och lade ner en krans för att hedra de omkomna kollegorna. Alla närvarande hade också möjlighet att lägga ner blommor, tända ljus eller bara stå en stund vid stenen och i tysthet tänka på de minnen som man har kvar.

Det är viktigt att minnas och hedra, sa flygvapeninspektör generalmajor Micael Bydén i sitt tal som han riktade främst till de anhöriga. Det är med stor respekt, tacksamhet och ödmjukhet jag skänker tanken till de som miste livet denna dag för tio år sedan.

Då liksom nu under minnesstunden föll ett lätt regn från en grå himmel. Vid olyckstillfället hade det hunnit bli helt mörkt och den efterföljande haverirapporten har inte lyckats klarlägga vad som egentligen hände på olycksplatsen öster om Rörö i Göteborgs skärgård.

- Besättningen för den aktuella flygningen var rutinerad, mycket rutinerad, poängterade Micael Bydén, men man måste förstå och inse att den militära flygande verksamheten är komplex. Den är i varje skede och moment behäftad med risker. Det gäller risker kopplade till teknik och materiel. Det handlar om risker genererade av den miljö vari vi verkar. Där spelar väder, vind sikt och mörker framträdande roller.

Både flygvapeninspektören och chefen för Helikopterflottiljen pratade om flygsäkerhetsarbetet som är en daglig del av verksamheten, då som nu. Men när olyckan väl är framme är det ingen tröst för de som drabbas.

- Det som hände kan inte göras ogjort, hur mycket vi än önskar det. Vi kan däremot göra allt som står i vår makt för att förhindra att andra anhöriga, vänner och kollegor skall få uppleva det som ni anhöriga och vänner här har gått igenom, sa flottiljchefen överste Magnus Westerlund.