Ministerbesök som leder mot framtida samarbete

Övningen Swenex 13:2 går mot sitt slut. De svenska fartygen och finska FNS Uusimaa har övat intensivt i en dryg vecka. Det för årstiden fina vädret har bidragit till att så gott som alla övningsmoment kunnat genomföras. Idag passade Finlands Försvarsminister Carl Haglund och Sveriges Försvarsminister Karin Enström på att besöka övningen.

Marininspektör Jan Thörnqvist och Finlands marinchef Kari Takanen vill ha ett nära marint samarbete.
Marininspektör Jan Thörnqvist och Finlands marinchef Kari Takanen vill ha ett nära marint samarbete. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Försvarsministrarna Karin Enström och Carl Haglund lyssnar på Magnus Jönssons föredragning om den gemensamma övningen Swenex.
Försvarsministrarna Karin Enström och Carl Haglund lyssnar på Magnus Jönssons föredragning om den gemensamma övningen Swenex. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Besöket började på stödfartyget HMS Trossö där styrkechefen Magnus Jönsson berättade om vad som fungerat bra och mindre bra under övningen och där ministrarna kunde ställa konkreta frågor om samarbete i verkligheten. De första intrycken från fartygen är att övningen varit bra och är ett avstamp inför framtida övningar. Förutom HMS Trossö besökte man finska fartyget Uusimaa där fartygschefen Toni Joutsia visade fartygets förmågor.

Med försvarsministrarna var även marinspektören Jan Thörnqvist och den nytillträde finska marinchefen Kari Takanen. De båda amiralerna hade tidigare under dagen haft samtal och diskussioner om sina visioner för ett fördjupat bilateralt samarbete mellan då båda marinerna.

- Vi har en gemensam vision om att i framtiden kunna sätta upp en gemensam marin styrka för krishantering som kan sättas in efter politiska beslut, säger marininspektören Jan Thörnqvist.


Framtida marina samarbeten

Under det gemensamma besöket under eftermiddagen fick även de båda försvarsministrarna en kort genomgång om nuvarande och möjligt kommande bilaterala samarbeten. Två saker det ställdes frågor kring var möjligheten till samordnat bidrag med amfibieenheter till Nato NRF/RFP samt fortsatt utveckling och vision för det marina samarbetet.

- Arbetet med visionen utgår från dagens redan existerande olika marina samarbeten och beskriver hur dessa kan bli än mer fokuserade mot en gemensam operativ förmåga för krishantering, säger överstelöjtnant Roger Nilsson vid Marintaktiska staben. Detta arbete kommer nu att fortsätta likväl som fortsatta bilaterala övningar mellan de båda marinerna.

- Övningen kommer att ge många goda erfarenheter som kommer att ta både samarbetet och kommande övningar vidare framåt, avslutar en mycket nöjd marininspektör när besökarna lämnar övningen.