JC 13 – ett viktigt steg mot att verka i brigad

I det gråa morgonljuset hörs ljudet från mullrande motorer. Regndimman ligger tjock över Revingehed och anspänningen ligger i luften. Slutanfallet under JC 13 markerar den sista dagen på övningen. Samtidigt anfaller den sammansatta bataljonsstridsgruppen den fiktiva staden Spång i Kvarn, strax utanför Motala. Det är dags att pröva förmågan.

42:a mekaniserade bataljonen från P 4, samlad på Revinghed. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Spaning från stridsfordon 90. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Norskt artilleri deltog på övning JC 13. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
1:a stridsvagnskompaniet från P 4 i Skövde dundrar fram på Revingehed. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Örebro-Värmlandsgruppen på Kvarn. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Pär Tornell, kompanichef 421:a kompaniet. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Minbrytning. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
Skyttesoldater i stridsfordon 90. Foto: Janne Bohman/Försvarsmakten
Luftlandsättning över Rinkaby. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Bakom anfallet står ett helt nätverk av funktioner och förmågor som alla spelar en avgörande roll för att uppgiften ska kunna lösas. Detta har varit huvudsyftet med övningen JC 13, att träna de olika delarna i att fungera tillsammans och hitta de områden som behöver förbättras. Allt för att förmågan att kunna agera i en nationell kontext ska bli så god som möjligt.

– För att genomföra det här är vi helt beroende av varandra och av att kunna fungera tillsammans. Vi inom armén behöver öva med förband som ligger utanför vår egen sfär, exempelvis inom logistik, teknik och med utländska förband, säger brigadgeneral Stefan Andersson, chef för arméns produktionsledning.

Samarbete ledord genom övningen

Allt från logistik och underrättelser till anfallsrörelser måste stämma för att det i slutänden ska bli ett bra resultat. På både ställena ingår samarbete med ingenjörförband som en viktig komponent, då skyttekompanierna behöver kompletteras med förmåga att exempelvis bygga broar och bryta minor. Logistikkedjan måste fungera från början till slut för att förse förbanden med mat, vatten, drivmedel och sjukvård. Information måste samlas in och bearbetas genom underrättelseförbanden för att rätt beslut ska kunna fattas och tillräcklig information om motståndaren ska finnas tillgänglig.

En viktig komponent i övningen har också varit förmågan att kunna agera tillsammans med flyg, så kallat CAS – close air support, samt artilleri och granatkastare. Funktioner från olika förband som kompletterar varandra och tillsammans genererar kraft. De hemvärnsförband som deltagit i övningen har bidragit med värdefullt motstånd och fått en bra möjlighet att öva tillsammans med övriga väpnade styrkor.

En uppskattad övning avslutades under söndagen med en tydlig plan framåt för att nå de mål som är uppsatta för Försvarsmakten.

– Detta är ett viktigt steg för att kunna verka och leda i brigad. Våra soldater har fått en bra målbild av hur man agerar i kompani, bataljon och brigad, säger Stefan Andersson.