Insiktsfullt i Bosnien

Kriget i Bosnien tog slut för 18 år sedan, men än idag finns många och tydliga spår. Kadetterna vid specialistofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har nyligen besökt flera av de platser där krigshändelserna utspelade sig – en resa som gav många insikter.

Kadetter beskådar den skylt som sitter på Nordbat 2 skolan i Vareš och som vittnar om stadens uppskattning av det svenska FN-förbandets insatser hösten 1993. Foto: Johan Nordén/Försvarsmakten

– Redan vid ankomsten i Sarajevo såg man till exempel skotthål i husen, berättar kadett Jacob Kyhlberg. Varför man inte har kommit längre i uppbyggnaden av landet efter så pass lång tid är en fråga som jag tror att många funderade över.

Känslofyllda platser

Militärhögskolan i Halmstad har för femte året tagit med sina kadetter till platser som Sarajevo, Srebrenica ,Vareš och för andra året i rad även till Mostar – platser som har varit viktiga i händelseförloppet under kriget som pågick mellan 1992 och 1995. På flera av platserna har svenska soldater och befäl upplevt krigets fasor, men också kunnat göra en viktig insats för ortsbefolkningen. Under en novembervecka följde kadetterna i deras fotspår.

Koncept med mervärde

I utbildningskonceptet, som man kallar fältövningsmetodik, ingår att kadetterna själva förbereder stationer där man presenterar för varandra vad som hänt på de olika platserna, men också belyser och diskuterar händelserna ur olika perspektiv som till exempel hur chefs- och ledarskapet fungerade eller vad som hände ur ett taktiskt och folkrättsligt perspektiv.
– Det var en mycket spännande och lärorik resa, berättar kadett Jacob Kyhlberg. Vi lade ner mycket tid på våra stationer, och det var förvånansvärt hur väl vi lyckades måla upp situationen på plats trots att vi aldrig varit där.
– Det var väldigt givande att koppla höstens ämnen på utbildningen till verkliga händelser, konstaterar kadett Johan Nordén.

Krig är komplicerat
Resan till Bosnien bjuder på många kontraster, inte minst en visuell blandning av vackra landskap och fortfarande många spår av raserad eller skottskadad bebyggelse. Många kadetter gör också en inre resa när man kommer så nära krigs- och konflikthändelser.
– Jag tror att alla kadetter kommer att komma ihåg den här resan, säger kadett Jacob Kyhlberg. Vi har verkligen fått mer kunskap om hur komplicerat ett krig kan vara, och hur svårt det kan vara att arbeta under bristfälligt mandat med få resurser.
– Att genomföra utbildningen på det här sättet på platser där vi har ”facit” på vad som faktiskt har hänt ger en förhöjd inlärning och nyttiga insikter som kanske till och med varar livet ut, förklarar Gunnar Bylund, lärare på MHS H. Det visar kadetternas utvärdering varje år tydligt.