Försvarsmakten stödjer hjälpinsats till Filippinerna

Försvarsmakten har efter förfrågan ställt två transportflygplan av typen Tp84 (Hercules) till förfogande för den hjälpinsats till Filippinerna som leds av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Försvarsmaktens stöd består också av två besättningar per plan. Flygplanen, som ingår i en samnordisk lösning för att stödja hjälpinsatsen beräknas lämna Sverige under måndagen.