Försvarsmakten behöver öva i Göteborgs skärgård

Försvarsmakten behöver ha tillgång till Känsö och skjutfältet i Göteborgs södra skärgård för att kunna lösa sina uppgifter i Göteborgsområdet och på västkusten. Detta är av vikt för hela Sveriges försvar. Därför ansöker Fortifikationsverket i dag den 27 november, om expropriation (tvångsinlösen) på uppdrag av Försvarsmakten.

Hemvärnet övar i Göteborgs skärgård. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

- För att upprätthålla stridsförmågan hos våra förband, måste de beredas möjlighet att utbildas och öva på plats, säger generalmajor Bengt Svensson som är chef för förbandsproduktionen.

Ansökningarna om expropriation handlar om att säkerställa Försvarsmaktens tillgång till Känsö, samt rätten att avlysa vissa andra omgivande vattenområden, holmar och skär i samband med övningar. Expropriation är ett sista alternativ efter att Fortifikationsverket utan framgång försökt hitta andra sätt att komma överens med fastighetsägarna på frivillig väg.

- Vi behöver använda samma område där vi har haft utbildning och övningsverksamhet sedan andra världskriget. Uppgiften att skydda Göteborg och dess hamninlopp, ja hela västkusten, gäller fortfarande även om taktiken har ändrats som en anpassning av omvärldsläget - från fast till rörligt och insatsberett försvar, säger Bengt Svensson.

Skärgårdsskjutfältet är det enda området på västkusten som medger övningar med skarp ammunition i skärgårdsmiljö. Utan Känsö blir skjutfältet för litet för att öva med större enheter vilket är nödvändigt för att upprätthålla stridsförmågan. Känsö är ett viktigt nav. Det är härifrån övningar leds och säkerheten övervakas vid skarpskjutning. På ön finns också en basstruktur uppbyggd med hamn, förläggningsplatser samt kök och matsal.