Flygfältet är utslaget!

En fientlig minfällning har skett på och invid landningsbanan. De svenska stridsflygen är inte kapabla att nyttja flygbasen. Bataljonschefen beordrar R3-plutonen att bedöma situationen och säkra start- och landningsbanor och taxivägar för flygning.

Skjutning med automatagevär 90 C från en bepansrad hjullastare Foto: Anton Backe/Försvarsmakten
Eleverna lär sig skjuta med Automatgevär 90 C för att kunna träffa minor på marken Foto: Anton Backe/Försvarsmakten
På flygbasen finns tungt bepansrad hjullaster för att röja minor. Foto: Anton Backe/Försvarsmakten

Plutonens bepansrade hjullastare gör sig klara att minspana och röja eventuella minor. Med hjälp av ett minröjningsaggregat och ett Automatgevär 90 C, Ag90 röjs fältet fritt från minor. En tid senare lyfter de svenska stridsflygplanen för att bemöta det aktuella hotet.

Elever ur Specialistofficersutbildningen, SOU R3 (räddning, röjning och reparation) och soldater från Luftstridsskolans R3 tropp genomför utbildning i ammunition och minröjning. Utbildningen består av tre olika moment. Första momentet är att lära sig att framföra HLP 18T som är en tungt bepansrad hjullastare med ett påbyggt torn för en skytt.  Eftersom hjullastaren är bepansrad krävs en särskild utbildning för att framföra fordonet.

- Det är betydligt svårare och är sämre sikt än i en normal hjullastare, säger kadett Viktor Hättström

Det andra momentet är utbildning till brukare på Ag90 som innefattar skjutning från olika avstånd och med olika ammunitionstyper. Vapnet används inom flygvapnet för ammunitions- och minröjning. Det tredje momentet är en anpassad övning där fiktiva minröjnings scenarion spelas upp. Syftet är att göra landningsbanan och anslutande vägar fria från minor. Nu krävs det att hjullastararföraren och skytten samarbetar med minspaning och bekämpning av minorna. Det är även viktigt att rätt taktik används för att få fältet funktionsdugligt så fort som möjligt.


-Det är mycket att tänka på, men övning ger färdighet, säger kadett Anton Backe.

R3 funktionen finns på alla Sveriges flygflottiljer och är flygvapnets främsta resurs inom röjning av oexploderad ammunition eller avståndslagda minor vid ett eventuellt angrepp. Tjänsten kräver mycket träning för maskinföraren och skytten för att kunna utföra det arbete som krävs. R3 funktionens huvuduppgifter är flygplatsräddningstjänst och fälthållning.