Fallskärmar över Skåne

Start för JC 13

Under den sena eftermiddagen fredagen den 8 november svängde ett transportplan av modell Hercules in över Rinkaby. I lasten hade det ett tjugotal fallskärmsjägare som från cirka 200 meter hoppade ut ur planet och sakta singlade ner på skånsk mark. Det första steget i arméns stora övning Joint Challenge 13, JC 13, är taget.

Transportplan 84 Hercules släpper fallskärmsjägare över Rinkaby. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Fallskärmsjägarna fälldes i tre omgångar. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Väl på marken samlade de snabbt ihop sin utrustning och tog sig vidare in i skogarna runt Rinkaby för att förbereda inför JC 13 officiella start måndagen den 11 november. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

- Det här var uppstarten på Joint Challenge. Fallskärmsjägarna har nu startat upp det på ett sätt som lämpar sig väl för en övning, det vill säga att spaningsförbanden går in några dagar tidigare än alla andra. Sedan kommer övriga att anlända successivt över helgen och så drar vi igång ordentligt på måndag, säger biträdande övningsledare Olof Johansson.

Den kommande veckan kommer förband från hela Sverige, huvudsakligen från armén men även flygvapnet, att öva både i Skåne och i Östergötland. Fokus ligger på det nationella försvaret och ger förbanden möjligheten att öva på att fungera tillsammans i ett ”system av system”.

- Nu kommer vi att öva på hur de olika förbanden fungerar tillsammans i ett större sammanhang och på att de ska kunna fungera som en helhet vilket är mycket värdefullt. Det blir mycket fokus på samordning och chefernas roller, men det ger också en bra möjlighet för soldaten att se sin del av storheten. Det är viktigt att förstå att alla delar hänger ihop och att få öva på detta på ett mer omfattande sätt, säger Olof Johansson.

Första gången med anställda soldater

Cirka 2000 personer ingår i övningen och det är första gången en arméövning av det här slaget genomförs sedan Försvarsmakten gjorde övergången till att ha anställda soldater istället för värnplikt.

-Vi har nu soldater som har valt det här yrket helt frivilligt och jag är imponerad av de soldater jag möter, de är mycket professionella. Det är inte första gången vi genomför den här typen av övning, men däremot är det första gången med de här nya strukturerna som vi har idag i Försvarsmakten. Vi ser fram emot den här veckan och vi kommer få med oss många nyttiga erfarenheter härifrån, säger Olof Johansson.

Närvaro i Skåne och Östergötland

Under övningen kommer det att finnas ett stort antal förband, soldater och fordon i områdena som berörs och det kommer att märkas att det pågår en större övning. Huvudsakligen pågår verksamheten inom de egna övnings- och skjutfälten. Att övningen genomförs på två ställen i Sverige har att göra med vad som ska övas. Olika förband har olika behov och utformandet av övningen har anpassats därefter.I Skåne rör det sig främst om Rinkaby, Ravlunda, Björka och Revinge och i Östergötland håller man till i Kvarn, strax utanför Motala.

- I Skåne och i Kvarn finns bra skjutfält och god infrastruktur. Vi har en långsiktig övningplan och den här gången är vi i dessa områden. Nästa gång är vi förmodligen någon annanstans, säger Olof Johansson.

Joint Challenge pågår mellan 11 och 18 november.