Explosiv samövning med Räddningstjänsten och Försvarsmakten

– Syftet med övningen är att visa på lagen om skydd mot olyckor (LSO). Vi vill visa hur samarbetet mellan räddningstjänsten och ammunitionsröjare kan gå till när explosiva ämnen och ammunition är inblandade i olyckor eller brand, säger läraren Anders Lind från SWEDEC, ansvarig för övningen.

Olycksplatsen. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Samverkan efter att ammunitionsröjningsledaren översiktligt undersökt olycksplatsen. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Räddningsinsats för att få den skadade föraren ur fordonet. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Rökdykare närmar sig olycksplatsen. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Övningsscenariot bygger på tre verkliga händelser tagna ur boken: ”Räddningstjänst vid olyckor med explosiva ämnen”, framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Scenario: "En lastbil som hämtar och kör ammunition och explosiva ämnen till en destruktionsanläggning har krockat med en personbil. Räddningstjänsten får då ett larm om trafikolycka och i larmet framgår det att det är en krock mellan en personbil och en lastbil. Lastbilen har vält och det är två skadade på platsen. Under utryckningen får insatsledaren via SOS veta att chauffören sitter fast i lastbilen och andreföraren står utanför. När räddningstjänsten kommer fram till olycksplatsen så ser de att lastbilen ligger på sidan och att hytten är intryckt av krocken med personbilen. Olyckan har skett på en väg med mycket trafik och i närheten av olycksplatsen ligger ett mindre köpcentrum, ett villaområde och en frekvent trafikerad järnväg."

Räddningstjänstens insatsledare vid dagens övning, Daniel, gjorde snabbt bedömningen att kalla in stöd från SWEDEC då det fanns explosiva ämnen på olycksplatsen. Eleverna som idag slutför kursen ammunitionsröjningsledare vid SWEDEC fick ”larmet” och fick på plats öva sina nya kunskaper.

– ­Övningen har varit jättebra och visst finns det saker att förbättra men det är ju därför vi övar, sa Anders Lind och Rasmus Frid som under dagen var övningsledare för respektive organisation. Oftast är lösningen att hitta gemensamma rutiner för genomförandet på olycksplatsen.

Rasmus berättade att han själv varit med på två skarpa händelser de senaste två åren där man begärt stöd från SWEDEC, så det finns all anledning att öva.

Eleverna som kommer från olika delar av Försvarsmakten kan idag (fredag) efter klockan 16.00, titulera sig som ammunitionsröjningsledare med behörighet att ammunitionsröja, både nationellt och internationellt.