Ett unikt samarbete

Efter åtta dagar har övningen Joint Challenge 13 i Skåne nu avslutats. Övningen i sig har inneburit ett unikt tillfälle för Artilleriregementet, A 9, att framför allt ansluta till Norges motsvarighet för att tillsammans öva på olika moment.
− Samarbetet med Sverige har fungerat väldigt bra, det är nyttigt för oss att komma hit och öva på okänd mark, sa fänrik Jon Melegard från det norska kompaniet.

Under övningen genomfördes flera skjutningar med M/109. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Vyn vid övningsområdet Mormors kulle. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Välbehövlig vila inför de kommande momenten under övningsveckan. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Under en vecka har drygt 130 artillerister bytt ut snö och kyla mot höstväder och plusgrader. Detta när övningen Joint Challenge 13 genomfördes i Skåne. I slutet av veckan avslutades övningen som fick goda resultat. Regementets huvuduppgift har varit, förutom att delta med 91:a artilleribataljonen, även att vara med och öva bekämpningsfunktionen. Här har man tränat på att samverka olika typer av bekämpningssystem såsom artilleri, granatkastare och attackanfall från flyg. Allt för att kunna tillfoga en eventuell fientlig landstigning eller luftlandsättning. För att uppnå största möjliga effekt samordnades flera typer av bekämpningsfunktioner, för att på så sätt kunna avbryta eller kraftigt försvåra fiendes avsikter. Detta huvudsyfte sammanfattas till momentet vid namn Joint Fire.

Samarbete 
Joint Fire var ett moment under övningen som ingick inom ramen för JC 13. Ett moment där A 9 samövade med andra förband. Detta i form av två mekaniserade bataljoner från P4 respektive P7. Ett än mer unikt och intressant samarbete lyftes fram då ett norsk kompani verkade under Artilleriregementet. I och med införandet av pjässytemet Archer, där de båda länderna i framtiden kommer att nyttja samma system, var ett fortsatt samarbete av stor vikt.
− Främsta fördelen med att samverka med Norge är att vi har någon att jämföra oss med och dra lärdom av, vilket vi inte kan göra hemma eftersom vi är det enda Artilleriregementet i Sverige, sa Peter Harila, övningsledare.
Jon Melegard från den norska kompaniet höll med om fördelarna som ges vid ett samarbete:
− Det är viktigt att man fortsätter samverka mellan länderna, vi får en mycket större erfarenhetsbank när vi kan lära oss av varandra, avslutade Jon Melegard från Norge.