Erfaren tekniker på sin första övning

1:a tekniska bataljon har grupperat på Rinkabyfältet i Skåne under övning JC 13. Johnny Olofsson deltar för första gången i en större övning som deltidsspecialist. Han har dock mycket erfarenhet med sig från sitt ordinarie arbete på Saab.

Johnny Olofsson, kombinerar sitt arbete på Saab med en deltidstjänst på 1:a tekniska bataljon. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Deltidsspecialisterna från Saab, Johnny Olofsson och Åke Gunnarsson, kontrollerar elverket som strömförsörjer hela bataljonen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
En av logistikbataljonens pansarterrängbil har reparerats och är klar att användas igen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Hjälmen, kroppsskyddet och Ak 5:an känns tungt att bära efter ett tag och är mest i vägen. Jag är inte van vid att arbeta med så här mycket utrustning på mig, skrattar Johnny Olofsson som gjorde sin värnplikt för 27 år sedan.
Men en vana att arbeta med teknik saknas verkligen inte efter många år på Saab i Östersund. Fyra stycken Saab-tekniker har, i ett första steg, anställts på deltid vid 1:a tekniska bataljon. Ett samarbete som Försvarsmakten, Saab och Johnny Olofsson själv tror mycket på.
– Det är kul att se hur de tekniska prylarna jag arbetar med på Saab faktiskt används i verkligheten. Det ger en större förståelse och gör mig till en bättre tekniker, slår Johnny Olofsson fast.
– I det frivilliga försvaret har alla sökt sig hit och vill vara här. Så var det inte när jag gjorde värnplikten. Här är duktigt folk som är kul att arbeta med, fortsätter Johnny Olofsson.

Joakim Roth på bataljonens personalfunktion ser också fördelar.
– Det är fyra otroligt kompetenta tekniker som gått rakt in i befattning. De saknar en del vapen- och förarutbildning men de har stor teknisk erfarenhet och bidrar också med livserfarenhet till ett ungt förband.
– Men vi har ändå kommit in i gänget snabbt, lägger Johnny Olofsson till.

Utveckling av samarbetet
Än finns inget skriftligt samarbetskontrakt mellan Försvarsmakten och Saab, men det är på gång.
– Det här är väldigt nytt och vi vet inte riktigt var det kommer att sluta, förklarar Johnny Olofsson om samarbetet. Men mycket är upp till oss fyra pionjärer. Jag hoppas att vi kan bli en kontaktyta mellan Saab och Försvarsmakten för det måste finnas många fler på Saab som är intresserade av denna form av tjänstgöring, fortsätter han.

Joakim Roth ser också en omvänd rörelse av tekniker på sikt.
– Soldatyrket är inget livstidsyrke, så när tiden kommit för soldaterna att söka sig vidare, kan jag se Saab som en viktigt samarbetspartner.

1:a tekniska bataljon från FMTS har jackat in i, och samgrupperat med logistikbataljonen från Trängregementet på Rinkabyfältet. Containrar, tält och fordon upptar ett stort område med febril aktivitet. All trasig teknisk materiel, från fordon till elverk och kylsystem, är 1:a tekniska bataljons uppgift att laga.
– Det är verkligen kul att se hur det fungerar. Och att det faktiskt fungerar, säger Johnny Olofsson.