Eld från berget

– Samordnad indirekt eld ger pang för pengarna

På toppen av Kallberget på Bodens södra skjutfält står granatkastarplutonen från ledning- och understödskompaniet. Eldledningsgrupperna har upptäckt nya mål att bekämpa, pjäsgruppchefen ropar och soldaterna sätter genast igång att rikta in pjäsen:
”Nya värden, bäring 51.30, elevation 480, granat laddning 5”
Strax därefter hörs ”ge fyr”, en dov smäll ljuder och granaterna har startat sin bana mot målet.

Rickard Sundqvist riktar in pjäsen inför skjutningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Blivande officeren Olle Algotsson håller säkerhetsgenomgång med en av pjäsgrupperna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På batteriplatsen tas koordinater och avståndsinformation in från eldledningsgrupperna och omvandlas till riktvärden för pjäsgrupperna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Jonas Nilsson i samtal med kadetterna Anton Cortonovis och Olle Algotsson. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Veckans övning är upplagt i ett scenario där granatkastarplutonen understödjer ett mekaniserat kompanis anfall med indirekt eld.
– Vi är riktigt nöjda med den höstens övningar, vi har lyckat samordna skjutningarna så att så många som möjligt får nytta av de granater vi skjuter. Vår granatkastarpluton får skjuta skarpt, vi har eldledningsgrupper från pansarbataljonen, Artilleriregementet och jägarbataljonen i Arvidsjaur som leder elden. Dessutom har vi blivande officerare som just nu utbildas vid Artilleriets stridsskola som får träna på att leda pjäsgrupperna. Det ger så att säga mycket pang för pengarna, berättar löjtnant Jonas Nilsson, en av de utbildningsansvariga på plutonen.

Granatkastarplutonen består just nu av 13 heltidsanställda soldater, från rutinerade rävar till nyligen anställda utan erfarenhet av pjästjänsten.
– Det har varit en utmaning att få ihop övningarna på ett bra sätt när soldatera har så olika utbildningsståndpunkt men det har fungerat bra, de rutinerade soldaterna stöttar de andra på ett bra sätt, säger Andreas Näslund, även han utbildningsansvarig.

En bra start

Rickard Sundqvist är en av de soldater som varit på plutonen längst, han gjorde värnplikten 2006-2007 och har varit anställd sedan augusti 2010. Han har också hunnit med att vara med i Nordic Battlegroup 2011 och en sväng till Afghanistan 2012 då han ingick i ett av skyttekompanierna i FS 23.
– Jag tycker det är bra på många sätt att ha med de nya soldater som inte varit med om en skarpskjutning tidigare. Under skjutningarna kan de delta med lite enklare uppgifter och framför allt se hur vi jobbar. Vi som är rutinerade försöker hela tiden berätta vad vi gör och varför. De får en bra förstegsutbildning inför den kommande formella befattningsutbildningen på pjäsen, säger Rickard Sundqvist.

Specialistofficer nästa

Men för Rickard är det här näst sista veckan som soldat, efter jul-och nyårsledigheten startar utbildningen till specialistofficer.

– Jajamen, jag börjar den så kallade ASOU, anpassad specialistofficersutbildning, en kortare variant för de som arbetat som soldat i några år. Vi som varit med ett tag har ju en del erfarenhet som gruppchef och jobbet på pluton och kompani och kan då gå den här anpassade utbildningen, berättar Rickard.

"Klockrent"

Olle Algotsson är en av två kadetter som just nu går den femte terminen på officersutbildningen och får under skjutningarna truppföra granatkastarplutonen.
– Det är klockrent att vi fått så mycket pjästjänst och träning på truppföring under hösten, det är mycket givande, säger Olle och fortsätter.
– Vi utbildar oss till officerare i Artilleriet och går termin fyra och fem här på Artilleriets stridsskola i Boden. Samordningen mellan förbanden är jättebra, vi har varit med vid flera skjutningar under hösten. Då har vi också haft eldledningsgrupper med från andra förband förutom de här uppe i norr, bland annat från Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg, avslutar Olle Algotsson.

Du kan bli en av oss!

Under 2014 genomförs bland annat GMU omgång 3 vid pansarbataljonen. Den GMU:n är inriktad på att bygga ett ledning- och understödskompani med deltidsanställda soldater.
Läs om GMU via länk i rutan rekrytering.

Karta