Avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Saab

I dag tecknades en avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Saab, med inriktning att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning.
– Avsiktsförklaringen innebär fördelar för båda parter. Försvarsmakten får möjlighet att rekrytera personal med specialkompetens från Saab, samtidigt som Saab tidigt kan skapa kontakt med våra deltids- och heltidssoldater för att långsiktigt säkra sin personalförsörjning, säger Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör.

Avsiktsförklaringen undertecknas. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten
Per-Olof Stålesjö, Försvarsmakten och Lena Eliasson, Saab.
Per-Olof Stålesjö, Försvarsmakten och Lena Eliasson, Saab. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Samarbete med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sitt nya personalförsörjningssystem som bygger på ett frivilligt åtagande.

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje professionell organisation. Försvarsmakten ser strategisk personalförsörjning som en  möjlighet till samarbete med försvarsindustrin, där båda parter har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda kvalificerade och utmanande arbetsuppgifter i internationell miljö. Med detta samarbete kan även industrin bidra till försvarsutvecklingen.

Konkreta samarbeten finns redan på plats - Försvarsmakten har rekryterat personal från Saab som redan har tjänstgjort i Försvarsmakten.

– Överenskommelser som denna gör Försvarsmakten till en attraktivare arbetsgivare, då vi förutom att kunna erbjuda ett utmanande och stimulerande jobb som soldat, även kan erbjuda framtidsmöjligheter efter avslutad tjänstgöring tillsammans med andra arbetsgivare, säger Per-Olof Stålesjö.